Om institutt for internasjonal forretningsdrift

Fakultet for økonomi

Om institutt for internasjonal forretningsdrift

Institutt har en internasjonal profil, noe som synliggjøres blant annet i instituttets navn og i instituttets studieprogramportefølje. 

Instituttet tilbyr bachelorprogram i Økonomi og administrasjon, Markedsføring, innovasjon og ledelse, samt masterprogram i Internasjonal Business and Marketing (siviløkonom). Vi har et nært samarbeid med det internasjonale næringslivet i regionen. Nærhet og tett kontakt med arbeidslivet legger til rette for en god læringsarena både for studenter og fagmiljøet ved instituttet.

Instituttets forskning bidrar til ny innsikt for regionalt og nasjonalt næringsliv og bidrar til å håndtere økonomiske og ledelsesmessige utfordringer for en region preget av store omstillinger og teknologisk utvikling. Instituttet har tre strategiske forskningsområder: 1) internasjonal business and marketing, 2) tjenesteinnovasjon, entreprenørskap, finans og teknologi (TEFT), og 3) grønn innovasjon og bærekraft.

Instituttet bidrar til økt innovasjons- og nyskapningsevne i etablerte virksomheter, gründervirksomheter og for individer som er drivere for bærekraftig verdiskaping.

18 jun 2020