Om institutt for internasjonal forretningsdrift

Fakultet for økonomi

Om institutt for internasjonal forretningsdrift

Institutt for internasjonal forretningsdrift driver forskning og undervisning innenfor fagområdene markedsføring, økonomi, ledelse, språk, handelsfag og innovasjons-fag. Instituttet har som mål å svare på og påvirke regionens behov for høyere utdanning innenfor økonomisk-administrative fagområder, internasjonal business og entreprenørskap.

Næringslivet på Nordvestlandet er svært internasjonalt orientert og mange aktører opererer på markeder med sterk global konkurranse. Flere studier konkluderer med at både næringsliv og offentlig sektor i fylket har stort behov for medarbeidere med høy utdanning, og i tiden fremover forventes det spesielt stor økning i behovet for økonomi- og administrasjonutdannede.

29 des 2016