Utgivelser artikkel

Utgjevingar

Senter for omsorgsforsking gjev ut sitt eige tidsskrift på Universitetsforlaget. Forskingssenteret har òg si eiga rapportserie og ei serie med oppsummeringar av kunnskap publisert i Omsorgsbiblioteket. Det vert produsert ei lang rekkje vitskaplege publikasjonar kvart år. Vel kva utgjevingar du ønskjer å sjå nærare på i nedtrekksmenyen eller i lista nedanfor. Her finn du, i tillegg til dei nemnde, årsmeldingar frå Senter for omsorgsforsking og ein forskingsvegvisar som skal inspirere til praksisnær forsking i kommunane.