Utgivelser artikkel

Utgivelser

Senter for omsorgsforskning utgir sitt eget tidsskrift på Universitetsforlaget. Forskningssenteret har dessuten sin egen rapportserie og en serie med oppsummeringer av kunnskap. Det produseres også en lang rekke vitenskapelige publikasjoner hvert år. Velg hvilke utgivelser du vil se nærmere på i nedtrekksmenyen eller i listen nedenfor. Her finner du, i tillegg til de nevnte, Senter for omsorgsforskning sine årsmeldinger og en forskningsveiviser som skal stimulere til praksisnær forskning i kommunene.