Utgivelser artikkel

Utgivelser

Senter for omsorgsforskning utgir sitt eget tidsskrift på Universitetsforlaget. Forskningssenteret har dessuten sin egen rapportserie og en serie med oppsummeringer av kunnskap publisert i Omsorgsbibliteket. Det produseres også en lang rekke vitenskapelige publikasjoner hvert år. Velg hvilke utgivelser du vil se nærmere på i nedtrekksmenyen eller i listen nedenfor. Her finner du, i tillegg til de nevnte, Senter for omsorgsforskning sine årsmeldinger og en forskningsveiviser som skal stimulere til praksisnær forskning i kommunene.