Bakgrunn og aktiviteter

  • Sykepleier med master i Profesjonsetikk fra UIO
  • Underviser i etikk i bachelorutdannngen for sykepleiere og ulike videreutdanninger/masteremner i helsefag.
  • Faglig koordinator for den tverrprofesjonelle videreutdanningen "Etikk i praksis" 
  • Faglig ansvarlig for kurs i etisk refleksjon for helse- og sosialtjenesten