Bakgrunn og aktiviteter

  • Sykepleier med master i Profesjonsetikk fra UIO
  • Underviser i etikk i bachelorutdannngen for sykepleiere og ulike videreutdanninger/masteremner i helsefag.
  • Faglig koordinator for den tverrprofesjonelle videreutdanningen "Etikk i praksis" 
  • Faglig ansvarlig for kurs i etisk refleksjon for helse- og sosialtjenesten

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Vågen, Sølvi Røsvik. (2014) Systematisk etisk refleksjon i virksomheter innen helse- og omsorgstjenesten i Ålesund kommune, - opplæring av ressurspersoner og etablering av refleksjonsgrupper. 2014. ISBN 978-82-92-18649-7.
  • Alnes, Rigmor Grete Einang; Vågen, Sølvi Røsvik; Midtbust, May Helen; Krøvel, Brit Steines. (2013) Dialogkafè og refleksjonsgrupper som et virkemiddel i kontinuerlig forbedringsarbeid i hjemmetjenestene. 2013. ISBN 978-82-92186-42-8. Rapport HiÅ (01).
  • Vågen, Sølvi Røsvik. (2008) "Sånn sett så rydder vi i eget hus, men vi gjør det veldig stille", - om avvikshåndtering og ytringskultur. 2008.