Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Det humanistiske fakultet

Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Studenter utenfor Låven. Foto.
Foto: Elin Iversen/NTNU

Vi på Institutt for filosofi og religionsvitenskap driver med undervisning, forskning og formidling innen filosofi, etikk og religionsvitenskap. 

Vi har ansvar for det obligatoriske fellesemnet Examen philosophicum for hele NTNU, og er vertsinstitutt for Program for anvendt etikkVitenskapsteoretisk forum (Vitforum), Kvinnenettverket i filosofi og Forum for feministisk filosofi

Institutt for filosofi og religionsvitenskap er et av syv institutter ved Det humanistiske fakultet

Kontakt

Kontakt

  Om instituttet

  Ansatte

  Campus Dragvoll, Låven

  ifr@hf.ntnu.no

Student ved NTNU? Kontakt oss direkte via NTNU Hjelp

fb

Studier

Mini calevent portlet

Aktuelt