Kvinnenettverket i filosofi ved NTNU

Kvinnenettverket i filosofi ved NTNU

Kvinnenettverket i filosofi ved NTNU vart oppretta hausten 2020. Bakgrunnen for skipinga er at faget er svært mannsdominert. Studentar i filosofi, tilsette ved IFR, tidlegare studentar og tilsette på filosofi, og dessutan andre kvinner som held på med filosofi ved NTNU kan bli medlemmer i nettverket. 

Vi i Kvinnenettverket ønskjer å:

 • auka delen av kvinner på filosofi, blant både studentar og tilsette.
 • synleggjera kvinner sine bidrag til faget og synleggjere problemstillingar som kvinnelege filosofar ved NTNU er opptekne av.
 • støtte opp om kvinner som på ein eller annan måte er knytta til fagmiljøet i filosofi ved NTNU, mellom anna gjennom å foreslå tiltak som støtteordningar til kvinnelege studentar og unge forskarar, og stipend til kvinner som treng økonomisk støtte, til dømes til å skriva PhD-søknader.
 • Vi vil kunne, om finansiering, arrangere seminar og konferansar kor særleg kvinnelege filosofar og studentar på masternivå blir inviterte til å formidle forskinga si. 
 • Sosialt vil vi arrangere til dømes medlemslunsjar og semesteravsluttingar.

Kvinnenettverket har ikkje eige budsjett. Støtte til aktuelle aktivitetar går via instituttleiinga.

Alle medlemmer kan foreslå tiltak som vi så kan tilrå instituttleiinga å vurdere.

toggler

Kvinnenettverket i filosofi støtter kvinnelige filosofistudenter, kvinnelige doktorgradsstudenter og kvinnelige forskere ved NTNU.

Kvinnenettverket ønsker å øke andelen kvinner på filosofi, blant både studenter og ansatte. Vi støtter opp om kvinner som på en eller annen måte er tilknyttet fagmiljøet i filosofi ved NTNU. Vi tilbyr økonomisk støtte i form av engangsstipend til kvinnelige studenter og unge forskere. Tildeling av midler skjer etter innstilling fra Kvinnenettverkets styre. 

Våren 2022 utlyser vi fire ulike stipend:

 • Stipend for fullføring av PhD-prosjekt (kr 35 000).
 • Stipend for skriving av PhD-søknad (kr. 15 000).
 • Stipend for fullføring av mastergrad (kr. 15 000).
 • Stipend for mindre prosjekter (f.eks. konferanse, publisering o.l.). (kr. 5 -10 000)

Ved siden av stipendet tilbyr vi støtte i form av veiledning, dersom kandidaten ønsker dette.

Fakta om utlysingen og søknadsprosess

Søknadsfrist:

 • PhD fullføring, PhD søknad, Mastergrad fullføring: 20 april
 • Mindre prosjekter: Rullende

Hvem kan søke? 

Kvinner som på en eller annen måte er tilknyttet fagmiljøet i filosofi ved NTNU.

Hva skal søknaden inneholde? 

 1. Kortfattet akademisk CV som informerer om hvor kandidaten er i studieforløpet/karrieren, tidligere utdanning og eventuelt publikasjoner (max 2 sider).
 2. Motivasjonsbrev som kort beskriver behovet for stipendet (500 ord).
 3. En kort beskrivelse av PhD/MA-prosjektet (ca. 500-1500 ord, inkl. litteraturliste).

Hvor skal søknaden sendes?

På e-post til Kvinnenettverkets leder: oda.k.s.davanger@ntnu.no

Tidligere arrangement: 

 • 5. mai 2023: Landsdekkende workshop om kvinner i filosofi
 • 24. mars 2022: Kjersti Fjørtoft - "Filosofi og kjønns(u)balanse – strukturelle og kulturelle faktorer"