Bakgrunn og aktiviteter

Professor Tybell har ~15 års erfaring med oksid-elektronikk og materialvitenskap. Han co-leder oksid-elektronikkgruppen ved Institutt for elektronikk og telekommunikasjon, og er nestleder ved instituttet med spesielt ansvar for forskning.

Tybell has solid erfaring med vitenskapelig ledelse via prosjektledelse av eksterne prosjekt, ansvar for å utvikle og lede en tverrfakultær nanoteknologisatsning ved NTNU, NTNU NanoLab, utvikling av nytt 5-årig masterprogram innen elektronisk systemdesign og innovasjon, samt deltagelse i eksterne evalueringskomiteer og task forces.

Forskningsfokus:

Prof. Tybells hovedfokus er syntese og nanostrukturering av epitaksielle komplekse oksidstynnfilmer, heterostrukturer og supergittere. Forskningen inkluderer hvordan symmetri, defekter og strukturelle fenomener påvirker funksjonelle grensesjikt, inklusive transportegenskaper, ferroelektrisitet og magnetisme. Hans forskning er i stor grad basert på internasjonal samarbeid med forskningsgrupper i USA, Japan, Sverige og Norge.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2020

2019

2018

2017

2016