Om institutt for elektroniske systemer

Nøkkeltall

Institutt for elektroniske systemer har ca 130 heltids ansatte fordelt på 54 vitenskapelige stillinger, ca 40 stipendiatstillinger, 15 forsker/postdoc.-stillinger og 22 teknisk/administrative stillinger. I tillegg har instituttet 10 professor II-stillinger og 30 ph.d kandidater tilknyttet instituttet. Instituttets ansatte er lokalisert på tre campuser med ca 115 på Gløshaugen og 12 på Kalvskinnet i Trondheim, og 7 på Gjøvik.

Instituttet uteksaminerer årlig 60 – 80 sivilingeniører (mastergrad), 40–50 bachelor-kandidater (Kalvskinnet og Gjøvik) og 10–15 ph.d-kandidater. Instituttet har en betydelig eksternfinansiert virksomhet.

Nettverket Elektronikk og Kybernetikk

Dette nettverket er et samarbeidsforum for næringslivet og instituttene Teknisk kybernetikk og Elektroniske systemer ved IE-fakultetet. Nettverket består av bedrifter og organisasjoner som driver sin virksomhet innen fagfeltene elektronikk og kybernetikk. Gjennom Nettverket skal det skapes en møteplass hvor studentene, næringslivet og instituttene møtes for utveksling av informasjon og meninger av felles interesse.

Forskningsområder

Bilde av person som jobber på PLD-laboratoriet

- Trådløs kommunikasjon
- Marin akustikk
- Multimedia- og taleteknologi
- Mikro- og nanoteknologi
- Sensorteknologi
- Medisinsk teknologi
- Smart Wireless Systems

Sentrale forskningsområder ved IES ligger innen trådløs kommunikasjon, marin akustikk/undervannskommunikasjon, multimedia- og talebehandling, mikro- og nanoteknologi, sensorteknologi samt medisinsk teknologi.

Forskningsområdene er både eksperimentelt og teoretisk rettet. Et studium ved instituttet gir dermed et solid fundament for videre utvikling og karriere innen en rekke ulike retninger.

Instituttet forskning- og undervisningsansvar er fordelt på seks faggrupper.


Ledelsen ved instituttet

Portrett av Odd Pettersen

Instituttleder
Odd Pettersen
Kontor: Elektrobygg C-439
Tlf: 7359 1418
Mobil: 920 62 610
odd.k.pettersen@ntnu.no

 

Portrett av Thomas TybellNestleder
Thomas Tybell
Kontor: Elektrobygg B-414
Tlf: 7359 0229
Mobil: 918 97 414
thomas.tybell@ntnu.no

 

 

Portrett av Morten Olavsbråten

Undervisnings-
koordinator

Morten Olavsbråten
Kontor: Elektrobygg B-427
Tlf: 7359 4306
morten.olavsbraten@ntnu.no

 

 

Portrett av Randi Hostad

Administrativ leder
Randi Hostad
Kontor: Elektrobygg B-410
Tlf: 94402
Mobil: 450 07 735
randi.hostad@ntnu.no

Visjon

Institutt for elektroniske systemer (IES) skal innenfor sine disipliner være det ledende akademiske forsknings- og utdanningsmiljø i Norge.

Innen utvalgte områder skal instituttet være på internasjonalt ledende nivå.

Oppdrag

Institutt for elektroniske systemer skal utøve NTNUs virksomhet innen elektronikk og telekommunikasjon

Ledermøtet

Ledermøtet er rådgivende organ i alle saker instituttets ledelse ønsker å drøfte. Instituttleder har beslutningsmyndighet og står ansvarlig.

Instituttets øverste organ er "Utvidet ledermøte" . "Utvidet ledermøte" består av instituttets ledermøte, samt 3 eksterne representanter.

Ledermøtet møter ca. hver 14.dag. Det utvidete ledermøtet kalles sammen ved behov.