Om oss

Institutt for elkraftteknikk

Om oss

Instituttet har omlag 80 ansatte innen vitenskapelige stillinger, 10 ansatte i tekniske stillinger og 4 administrativt ansatte. Daglig leder i Energikontakten, som er et nettverk av bedrifter og organisasjoner knyttet til teknologistudiet Energi og miljø ved NTNU, er også ansatt hos oss. De fleste av våre ansatte har arbeidssted Campus Gløshaugen, men vi har også 2 ansatte som holder til på Campus Gjøvik.

Vår sammensetning av fagfolk innen et bredt spekter av elkraftteknikk, gir oss unike muligheter innen tverrfaglig forskning. Vi har fem forskningsgrupper som har ansvar både for forskning og undervisning innen sine områder, men som også jobber på tvers i prosjekter. Vi tilbyr studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå.

Instituttet arbeider i nært samarbeid med industripartnere for å utvikle teknologi for produksjon av elektrisk energi fra fornybare energikilder, og for å bidra til forskning som fører til løsninger for det fremtidige kraftnettet, med høy relevans for samfunnet, samtidig som industrielle behov og globale utfordringer adresseres.

Institutt for elkraftteknikk er ett av syv institutter ved  Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

 

Elektrohistorie


Visjon

Visjon

I sentrum for det digitale, grønne skiftet.


Instituttledelsen

Instituttledelsen

Ledelse

Ledelse

Forskningsgruppelederne og leder for teknisk stab utgjør, sammen med instituttledelsen, instituttets ledergruppe. Utvidet ledergruppe består i tillegg av valgte representanter.


Forskningsområder - om oss

Forskningsområder

Forskningsområdene er både eksperimentelt og teoretisk rettet. Et studium ved instituttet gir dermed et solid fundament for videre utvikling og karriere innen en rekke ulike retninger.

Forsknings- og undervisningsansvaret er fordelt på våre faggrupper

  • Elektriske maskiner og elektromagnetisme
  • Høyspenningsteknologi
  • Kraftelektronikk – systemer og komponenter
  • Kraftmarkeder og energisystemplanlegging
  • Kraftsystemer - drift og analyse

Næringslivsnettverk

Logo EnergiKontakten

Samarbeid med næringslivet

EnergiKontakten er et næringslivsnettverk av bedrifter og organisasjoner knyttet til teknologistudiet Energi og miljø ved NTNU.

Målet for nettverket er å sikre rekruttering av høyt kvalifiserte sivilingeniører til energisektoren ved å legge til rette for nær kontakt mellom næringsliv, studenter og faglærere.

Kontakt oss

Kontakt oss


Professor Ole-Morten Midtgård
Instituttleder


Besøk oss – Gløshaugen

Besøk oss

Kart Gløshaugen

Besøks- og leveringsadresse

Elektrobygget
O. S. Bragstads plass 2E,
E-blokk 3. etasje, 7034 Trondheim

Postadresse

NTNU
Institutt for elkraftteknikk
7491 Trondheim

Råd og utvalg