KID intro

Næringslivsnettverket KID

KiD logo

Hva er vårt mål?

Vi ønsker å utvikle en portefølje av aktiviteter og tiltak som gir studentene et inspirerende og relevant blikk inn i deres egen mulige yrkesfremtid.

Vi vil synliggjøre behovet for kompetanse og ferdigheter som studentene tilegner seg gjennom studiene. I tillegg utvikler vi de faglige relasjonene mellom NTNU ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) og industri, næringsliv og offentlig forvaltning.

Hvem er vi?

Vi er spennende bedrifter og virksomheter som utvikler og leverer digitale produkter og tjenester av stor betydning i samfunnet. I KID samarbeider vi tett med IE-instituttene Institutt for datateknologi og informatikk og Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi. Vårt styre består av en hovedvekt av representanter fra arbeidslivet. I tillegg er også ledelsen ved fakultetet og linjeforeningenene representert i styret. Våre fremtidige ansatte finner vi gjerne blant studentene ved NTNU.

Hva kan vi bety for deg som student?

Gjennom våre arrangement og aktiviteter kan du hente inspirasjon, kunnskap og få råd til videre studier og karrierevalg. Du får møte entusiastiske ressurspersoner fra bedrifter og offentlige virksomheter som du kan knytte kontakter med.

person-portlet

Partnere

Partnere