KID intro

Næringslivsnettverket KID

Hva er vårt mål?

Vi ønsker å utvikle en portefølje av aktiviteter og tiltak som gir studentene et inspirerende og relevant blikk inn i deres egen mulige yrkesfremtid.

Vi vil synliggjøre behovet for kompetanse og ferdigheter som studentene tilegner seg gjennom studiene. I tillegg utvikler vi de faglige relasjonene mellom NTNU ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) og industri, næringsliv og offentlig forvaltning.

Hvem er vi?

Vi er spennende bedrifter og virksomheter som utvikler og leverer IKT-baserte produkter og tjenester av stor betydning i samfunnet. I KID samarbeider vi tett med IE-instituttene IDI og IIK. I vårt styre er linjeforeningene representert. Fremtidige ansatte finner vi gjerne blant studentene ved NTNU.

Hva kan vi bety for deg som student?

Hent inspirasjon, kunnskap og råd til videre studier og fremtidig karriere:

  • i undervisningen og ved våre KID-arrangementer
  • i møte med entusiastiske ressurspersoner fra bedriftene og virksomhetene

Kontakt

Kontakt

Jon Kummen
Koordinator
Jon Kummen

Arrangement og møter

Arrangement og møter

 

Temakvelder

  • Onsdag 17. mars 2021: Åpne datakilder

  • Se linjeforeningenes nettsider for påmelding!

Neste styremøte

  • Ultimo mai (TBD)

Linjeforeninger

Linjeforeninger

Våre arrangement holdes i samarbeid med linjeforeningene. Påmelding skjer via:

NTNU-institutter

NTNU-institutter

Nettverket KID er etablert av følgende institutter ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk:

Partners logos

Partners