KID intro

Næringslivsnettverket KID

KID logo

Hva er vårt mål?

Vi ønsker å utvikle en portefølje av aktiviteter og tiltak som gir studentene et inspirerende og relevant blikk inn i deres egen mulige yrkesfremtid.

Vi vil synliggjøre behovet for kompetanse og ferdigheter som studentene tilegner seg gjennom studiene. I tillegg utvikler vi de faglige relasjonene mellom NTNU og industri, næringsliv og offentlig forvaltning.

Hvem er vi?

Vi er spennende bedrifter som utvikler og leverer IKT-baserte produkter og tjenester av stor betydning i samfunnet. I KID samarbeider vi tett med NTNU-instituttene IDI og IIK. I vårt styre er linjeforeningene Abakus og Online representert. Fremtidige ansatte finner vi gjerne blant Kommunikasjonsteknologi-, Informatikk- og Datateknologistudentene ved NTNU.

Hva kan vi bety for deg som student?

Hent inspirasjon, kunnskap og råd til videre studier og fremtidig karriere:

  • i forelesninger og ved våre KID-arrangementer
  • i møte med entusiastiske ressurspersoner fra bedriftene

Kontakt

Kontakt

Jon Kummen
Koordinator
Jon Kummen

Arrangement

Arrangement og møter

 

Temakvelder

  • Onsdag 23. september 17-21: Blockchain - praktisk kurs!

  • Onsdag 11. november 17-20: Cybersikkerhet!

  • Se linjeforeningenes nettsider for påmelding!

Neste styremøte

  • Onsdag 11. november kl. 11-15, Digitalt møte - på Teams.

Linjeforeninger

Linjeforeninger

Våre arrangement holdes i samarbeid med linjeforeningene. Påmelding skjer via:

NTNU institutter

NTNU institutter

Næringslivsnettverket er etablert av følgende institutter:

Partners logos

Partners