Bakgrunn og aktiviteter

Camilla Knudsen Tveiten jobber som senior EU-rådgiver for IE-fakultetet ved NTNUs Brusselkontor i perioden 2020 til 2023. Hun følger opp IE fakultets EU-strategi med fokus på å engasjere forskerne i strategisk forskningsarbeid og støtte dem i aktiviteter i forkant av prosjekter i Brussel og EU.

Camilla har en doktorgrad i vurdering av risiko i teknologidrevne transisjoner og etter å ha jobbet som forsker i SINTEF i ti år har hun jobbet som konsulent, sist for Sopra Steria AS hvor hun administrerte digitale endringsprosjekter for klienter. Hun har interessert seg spesielt for AI som en fremtidig medarbeider i ulike virksomheter, og hvordan dette skal tilnærmes fra et menneskelig perspektiv.

Som forsker har hun jobbet i flere EU-prosjekter og deltatt på teknologiplattformer, og hun ser nå fram til å hente seg inn i internasjonalt strategisk forskningsarbeid.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Tveiten, Camilla Knudsen; Schiefloe, Per Morten. (2009) Risk images in integrated operations. Safety, Reliability and Risk Analysis: Theory, Methods and Applications.
  • Tveiten, Camilla Knudsen; Andresen, Gisle; Rosness, Ragnar; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth. (2008) Underveis mot integrerte operasjoner - en borekontraktør tilegner seg nye IKT løsninger. Robust arbeidspraksis - Hvorfor skjer det ikke flere ulykker på sokkelen.
  • Tveiten, Camilla Knudsen; Forseth, Ulla; Rosness, Ragnar. (2006) Conflict, alienation and human reliability. Safety and reliability for managing risk.

Rapport/avhandling

  • Albrechtsen, Eirik; Tveiten, Camilla Knudsen. (2011) Offshore wind farms: Safety management framework and issues. 2011.