Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Fakultet for naturvitenskap

Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Mikrobiell bioteknologi, to grønne mikrober. Foto

Institutt for bioteknologi tekst forside

Bioteknologi er vitenskap og teknologi som baserer seg på bruk av celler eller deler av celler til produksjon av kunnskap, varer og tjenester.

Matvitenskap involverer kjemi, biokjemi, mikrobiologi, ernæring, sensorikk og matteknikk for å studere matens natur, prinsippene for prosessering og utnyttelse av matressurser.

Institutt for bioteknologi og matvitenskap er et av åtte institutter ved Fakultet for naturvitenskap.

Om Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Kontakt

Kontakt

  postmottak@nv.ntnu.no

  Sem Sælandsvei 6/8, Kjemiblokk 3, 163

  Sverres gate 10-12, Kalvskinnet T02.551 (Matvitenskap)

Postadresse

Institutt for bioteknologi og matvitenskap, NTNU
7491 Trondheim

Kontaktinformasjon og ledelse

  Ansatte ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Hva er bioteknologi?