Forskning

Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Forskning

Alle nettsider om forskning ved Institutt for bioteknologi finnes kun på engelsk

Research at the Department of Biotechnology and Food Science

Førsteamanuensis Jørgen Lerfall med en fiskeprøve i laben. Foto: Geir Mogen/NTNU

Faggrupper (info på engelsk)

 

Nasjonalt senter