Drikkevannslaboratoriet

Drikkevannslaboratoriet

Foto: Lars Erik Berg


Drikkevannslaboratoriet

Drikkevannslaboratoriet brukes hovedsakelig til arbeid og forskning knyttet til drikkevann, men også til andre prosjekter som for eksempel kommunalt avløpsvann, og stormvann, avfallsdeponi, tunnelvaskvann med mer. 

Laboratoriet har fasiliteter for oppsett av pilotutstyr. Eksempler på det er en rørleggerpilot, der forholdene i husholdningsinstallasjoner etterlignes, for å undersøke tilstedeværelsen av Legionella i drikkevannet.

Vi har flere planter for membranbehandlinger, en for drikkevannsbehandling og en for tunnelvaskvann.

Tidligere har laboratoriet arrangert ulike prosjekter med forskjellige vannbehandlingsprosesser, som ozonisering, avansert oksidasjonsprosess (AOP), koagulering og flokkulering, rask filtrering, mikrofiltrering etc.

Laboratoriet brukes også til undervisning i kurset TVM7143 - "Behandling av drikkevann".


Legionella

Legionella

Jente med hestehale står ved en rørrigg i et laboratorium

Legionellabakterien er uønsket i alle former for vannrør. Et større forskningsprosjekt som faggruppe vann og avløp gjør i samarbeid med blant annet Water Resarch Foundation (WRF) tester nå ut enkle grep for å hindre etablering av bakteriene. En pilotrigg er bygd opp for anledningen. Masterstudent Trine Krakk skriver oppgave om legionella og bruker testriggen. Foto: Lars Erik Berg
Kontakt: Cynthia Halle 


Hvordan karakteriserer vi vann?

Hvordan karakteriserer vi vann?

Oksygentanker, en dame står og sjekker noe i et skap. Sett fra siden i et laboratorium

I analysedelen måles et bredt spekter av standardparametere for å karakterisere og etablere vannkvalitet. Laboratoriet er utstyrt med infrastruktur for å måle flere former for oppløst karbon i vann, samt et bredt spekter av elementer som ofte er tilstede i vann (Na, Ca, K, Mg, blant andre). I tillegg har vi nødvendige fasiliteter for å arbeide under sterile forhold og trekke ut DNA fra vannprøver for dypere analyse av vannmikrobiologiske parametere. Foto: Lars Erik Berg


Tunnelvann

TunnelvannNorge har mer enn 1000 veitunneler. De blir jevnlig vasket for å trygge trafikkforholdene og forbedre levetiden.  Vaskevann inneholder en cocktail av forurensende stoffer som består av tungmetaller, forskjellige PAH’er, såpe, mikroplast (f.eks. slitasje på dekk), veisalt og andre stoffer. I prosjektet TreatRW vil vi finne ut mer om vannkvaliteten og utvikle fremtidige behandlingsstrategier for dette vannet. Det gjør vi i samarbeid med Statens Vegvesen, Nye Veier AS, Aquateam COWI, og Aalborg Universitet.
Kontakt: Thomas Meyn