Bakgrunn og aktiviteter

Thuat T. Trinh har jobbet ved NTNU siden 2011. Han har en doktorgrad innen kjemi og kjemisk prosessteknologi fra det tekniske universitetet i Eindhoven fra 2009. Han jobber som lableder og forsker for Vann-  og avløpsteknikk faggruppe.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner