Om instituttet

Institutt for arkitektur og planlegging

Om instituttet

Foto

Foto: Ole Tolstad/NTNU

Om-side IAP

Institutt for arkitektur og planlegging er ledende kunnskapsutvikler innenfor arkitektur, planlegging og eiendomsutvikling. Fagkretsen inkluderer kunnskapsgrunnlag fra ingeniørvitenskap, samfunnsvitenskap og humaniora.
Fagutvikling skjer i møtet mellom fysiske former, kunst, estetikk, politikk og økonomi, der forståelse av arkitektur, romlige dimensjoner, stedlige kvaliteter, materialkunnskap og sosiale forhold er grunnleggende.
Bærekraftig urbanisme og planlegging i en arkitektfaglig kontekst danner institutts strategiske ramme, og utleder satsningsområder innenfor territoriell forankring av sirkulærøkonomi, bærekraftig arkitektur og estetikk, fysisk planlegging, byggeprosess og prosjektledelse.

Gjennom undervisning og forskning bidrar instituttet til å utvikle klimanøytrale bygninger og byer, inkluderende bomiljøer som søker å sikre arkitektonisk kvalitet, estetisk opplevelse, refleksjon, trivsel og trygghet. Smart Cities er et internasjonalt innovasjonsmiljø ved instituttet som arbeider med klimaspørsmål og globale urbaniseringsprosesser.

Instituttet har fire studieprogram, hvorav et 5-årig studium i arkitektur, som deles med Institutt for arkitektur og teknologi:

  • 5-årig studium i arkitektur
  • 2-årige mastergradsprogram: 
    • fysisk planelgging
    • eiendomsutvikling og -forvaltning
    • Urban Ecological Planning (internasjonalt studieprogram)

Videre tvikling av egen EVU-portefølje er et langsiktig mål, og instituttet har i dag et veletablert EVU-program i eiendomsutvikling og -forvaltning.

Kontakt oss