Om instituttet

Institutt for arkitektur og planlegging

Om instituttet

Om instituttet - Om-side IAP

Arkitektonisk formgivning dreier seg om alle typer bygninger og bygningsmiljø, og den teori og kunnskap som knytter seg til dette. Fagområdet omhandler alle sider ved den arkitektoniske formgivningen fra idéfasen til ferdig bygg, forvaltning og utvikling. Prosjektering og utvikling ses i et bærekraftig bruks- og livsløpsperspektiv hvor god arkitektur handler om at funksjonalitet, teknologi og estetikk inngår i en helhetlig arkitektonisk sammenheng.

Byforming og planlegging omhandler ulike sider av by- og regionplanlegging, der estetiske, funksjonelle, sosiale og økologiske perspektiver er sentrale. Byforming handler om byroms- og bygningsestetiske aspekt som en del av komplekse byutviklingsprosesser. Bærekraftig planlegging der problemstillingene er knyttet til fysisk planlegging av ulike typer by- og tettstedsområder, er basert på en planteoretisk forståelse der analyser av området inngår som fundament for planleggingen.

Instituttet har et særlig ansvar for kompetansefeltene:

  • Komplekse programmer
  • Bolig og bosetting
  • Omgivelsesestetikk
  • Eiendomsutvikling og forvaltning
  • Areal og transportplanlegging
  • Byforming, fortetting og byfornyelser
  • Byøkologisk planlegging i utviklingsland

Kontakt IAP forside

Kontakt

Ansatte ved instituttet

Om instituttet