Institutt for arkeologi og kulturhistorie

NTNU Vitenskapsmuseet

Institutt for arkeologi og kulturhistorie


Institutt for arkeologi og kulturhistorie

Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet

Institutt for arkeologi og kulturhistorie (IAK) forsker på førhistorisk, historisk, maritim og samisk arkeologi.

Instituttet gjennomfører arkeologiske gravinger i henhold til Lov om Kulturminner, har konserveringslaboratorium, og ansvaret for de kulturhistoriske samlingene og undervisning innenfor profesjonsrettet arkeologi.


Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

  • Ansatte
  • Telefon: 73 59 21 70
  • Faks: 73 59 22 38
  • E-post: arkeologi@vm.ntnu.no
  • Postadresse: 7491 Trondheim
  • Besøksadresse: Erling Skakkes gt 47b, Trondheim