Konserveringslaboratoriet

Konserveringslaboratoriet

 
NTNU Vitenskapsmuseet har et ansvar for å ta vare på sine arkeologiske og kulturhistoriske samlinger pålagt gjennom norsk lov og International Council of Museums (ICOM) internasjonale retningslinjer.

Bevaring av samlingene krever spesialkompetanse innenfor konservering, hvor materialkunnskap, nedbrytingsfaktorer, klima/miljø og magasinering er viktige elementer, i tillegg til en generell kunnskap om gjenstandsmaterialet.

Dette er en kompetanse som Konserveringslaboratoriet har bygget opp siden først på 1970-tallet, da funnmengden fra store middelalderutgravinger skapte behov for nye konserveringsmetoder, flere konservatorer og nye magasiner. Laboratoriet har i disse årene vært en egen gruppe innen arkeologiseksjonen, som utover konserveringsoppgavene aktivt har deltatt i feltundersøkelser, formidlingsprosjekter og undervisning. Med sitt avanserte utstyr innen konservering og dokumentasjon, er laboratoriet i dag et av de nasjonalt ledende innen sitt fagområde.

Laboratoriet har i dag en fast bemanning på fem konservatorer, hvorav en forsker. I arkeologistudiet deltar laboratoriet med undervisning i materialtyper, nedbryting og konservering samt feltkonserveringsmetoder. Praktikanter fra nasjonale og internasjonale utdannelsessteder i konservering tilbys praksisplass ved laboratoriet.

Kompetansen ved laboratoriet dekker blant annet:

 • Funnbehandling i felt og opptak av preparat.
 • Konservering og bevaring av organisk og uorganisk materiale.
 • Konservering og dokumentasjon av bemalt kunst.
 • Bevaring av bergkunst.
 • Preventiv konservering.
 • Dokumentasjon med digital røntgen, IR og UV lys.
 • Materialanalyser med XRF.
 • Utforming og innredning av museumsmagasin.
 • Klimastyring i utstilling og på magasin.
 • Utstillingsarbeid med originalgjenstander.
 • Kurervirksomhet og sikring av museumsgjenstander.
 • Undervisning innen bevaringsteknologi og materialnedbryting.

Eksempler på utstyr ved laboratoriet:

 1. Digital røntgen med skanner CRxFlex system fra GE og røntgenrør 200 kV – 10 mA og 160 kV – 38 mA.
 2. Material analyse med XRF type NITON XL3t GOLLD+.
 3. Material analyse med FTIR type Spotlight 200 & S400 MIR/NIR SYS.  (under oppstart)
 4. Frysetørrings-anlegg med 2 frysefeller og temperaturstyrt vakuumkammer på 75cm Ø x 200 cm.
 5. Elektrolyse for reduksjon av metall.
 6. Fryserom til minus 28 grader Celsius på 15 m2.
25 sep 2020