Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber som direktør for HydroCen, et forskningssenter innenfor vannkraft der NTNU er vertsinstitusjon. 

HydroCen er en del av Forskningsrådets FME-ordning, Forskningssentre for miljøvennlig energi, som skal bidra til å redusere klimagassutslippene gjennom langsiktig forskning i internasjonal toppklasse. Gjennom sin forskningsinnsats skal HydroCen bidra til å opprettholde og styrke Norges posisjon som en ledende vannkraftnasjon og sikre at norsk vannkraftsektor kan møte komplekse utfordringer og utnytte mulighetene i fremtidens fornybare energisystem.

Arbeidsområde:

Mine ansvarsområder er:

 • Lede forskningssenteret gjennom å sikre samhandling med fagutvalg og industripartnere, samt videreutvikle senterets strategiske målsetning.
 • Sikre god framdrift og høy kvalitet innenfor forskning, innovasjon og formidling, i samråd med senterets ledergruppe, innovasjonsleder og kommunikasjonsansvarlig
 • Ha ansvar for økonomioppfølging og rapportering til Norges Forskningsråd, senterets styre og til partnere
 • Fremme HydroCens strategiske mål og planmessige handling internt og eksternt, herunder formidling av senterets bidrag til økt verdiskapning innenfor vannkraftbransjen
 • Stimulere til et bredt samarbeid på tvers av fagdisipliner, akademiske institusjoner, beslutningstakere og industri
 • Bidra til at senteret fungerer som en kompetansebase for vannkraft
  oppfølging av eksterne samarbeidspartnere

Bakgrunn

Utdannelse

 • Siv.ing./MSc i Marin teknikk fra NTNU, spesialisering innen hydrodynamikk og marine konstruksjoner
 • Kurs i prosjektledelse og faglig ledelse gjennom TEKNA
 • Kurs i ledelse gjennom Crotonville Training

Erfaring

 • Direktør HydroCen (2020 - )
 • Engineering Manager / Leader, Baker Hughes / GE Oil & Gas (2013 - 2020)
 • Universitetslektor, NTNU Marin teknikk (2004 - 2013)
 • Prosjektingeniør, BYKS (2004)
 • Account Manager, Ceetron (2001-2003)

Frivillige verv

 • Oppmann Byåsen håndball (2017 - )
 • Leder / styremedlem Kvitsteinvegen Vel (2009 - )
 •  

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

 • Hultgren, Liv Randi; Sortland, Bjørn. (2009) Teknostart - An introductory subject for students of marine technology. Proceedings of the 10th International Marine Design Conference.

Rapport/avhandling

 • Belsnes, Michael Martin; Aasgård, Ellen Krohn; Hultgren, Liv Randi. (2021) ValueFlex - the value of flexibility. 2021. ISBN 978-82-93602-24-8. Hydrocen rapport (21).