Om oss

Om oss

K.G. Jebsen Senter for Genetisk Epidemiologi er et samarbeid mellom fire forskningsgrupper ved NTNU og tre internasjonale sentre som alle opererer i grensesnittet mellom medisin, epidemiologi, anvendt statistikk, bioinformatikk og systembiologi.

K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi er finansiert av Stiftelsen K.G. Jebsen, Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU og Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge RHF og NTNU. Senteret ble etablert 1. juli 2016 og ledes av professor Kristian Hveem. Senteret hører til under Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU.

Vi studerer genetisk variasjon på befolkningsnivå for å bedre forstå hvorfor vi blir syke og hvorfor vi holder oss friske. Senteret tar utgangspunkt i data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).

Genetisk epidemiologi er fagfeltet som studerer arvematerialet til mange mennesker samtidig, og sammenligner denne variasjonen med ulikheter i helse og sykdom. Et av hovedmålene med forskningen er å bruke den nye kunnskapen til å bedre forebygging og behandling av sykdom.

Vi har et godt utgangspunkt for å studere genetisk epidemiologi i Norge. Kombinasjonen av store befolkningsundersøkelser, moderne biobanker og gode helseregistre gjør det mulig å studere en rekke helsetilstander samtidig.

De siste årene har det skjedd en rivende utvikling av teknologien som digitaliserer arvematerialet. Sammen med stadig kraftigere datamaskiner åpner dette for å studere sammenhenger på helt nye presisjonsnivå.

Forskningsdata

Forskning på befolkningdata er avhengig av tillit i befolkningen. Vi stiller derfor høye krav til oss selv når det gjelder datasikkerhet og riktig bruk av forskningsdata. Blant annet må all bruk godkjennes av forskningsetiske komitéer, alle analyser gjøres på sikre datamaskiner og forskere som skal ha datatilgang må gjennom en etisk sertifisering.

Ledige stillinger

Vi er et miljø i utvikling og skal over de neste 4 årene bygge et sterkt faglig miljø innen genetisk epidemiologi, bioinformatikk, systembiologi og utvikling av IT-systemer for håndtering av sensitive data.

Brenner du for faget og har lyst til å være med på utviklingen av et nytt og spennende miljø - ta gjerne kontakt med oss.

Ledige stillinger vil bli annonsert på våre nettsider og gjennom NTNU´s kanaler

Kontakt oss

Kontakt oss

Medlemmer i forskningsgruppen

E-post

Besøksadresse: Øya helsehus, 1. etasje, Håkon Jarls gate 11

Postadresse: NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Postboks 8905, 7491Trondheim.

Map