Teater for integrering og demokratisk deltakelse

Forskningens samfunnsbidrag - Det humanistsike fakultet

Teater for integrering og demokratisk deltakelse

Teaterforestilling. Kvinne med lange, hvite slep i senter, andre mennesker holder slepene.

Å spille teater sammen skaper en unik arena for integrering. Gjennom å jobbe sammen mot et felles mål, utvikle en teateroppsetning og dele historier, får flykninger og nordmenn en felles plattform og nye nettverk.

Egne erfaringer som grunnlag for nytt teater  

P:UNKT var et teaterprosjekt som brakte flyktninger og nordmenn sammen. Dette var unikt i denne typen prosjekt, som normalt bare jobber med en av gruppene. Deltakarene i dette prosjektet tok utgangspunkt i egne ideer og historier, og skapte nye fortellinger om samtida. Fortellingene belyste deltakerne sin hverdag og livssituasjon. Dette skjedde blant annet gjennom improvisasjon. Historiefortellingen blir dermed både metode og mål. I tillegg er mestring og det å stå foran en forsamling med et budskap en viktig del av treningen. Amatørskuespillerne bidro til utvikling av forestillingene i samarbeid med profesjonelle teaterfolk ved Akershus Teater som er regionteater for Akershus fylke.

P:UNKT var også et prosjekt for integrering, der teateret samarbeidet med Voksenopplæringa for å rekruttere deltakerne.

P:UNKT gav en arena til de som ellers ikke har en stemme i samfunnet og skaper nye nettverk for deltakerne, sier forsker Ellen Foyn Bruun

Hun har ledet et forskingsprosjekt med utgangspunkt i teaterprosjektet P:UNKT. I tillegg til tradisjonell forskingsmetodikk har hun deltatt aktivt i prosessen med utviklinga av forestillingene og delt resultatene av forskinga med deltakerne underveis.

P:UNKT-prosjektet bidro til å skape en ny følelse av mangfold, toleranse og kollektiv norsk identitet

I tillegg til å bidra til utviklingen av dette unike teaterprosjektet, har forskningen gitt verdifull kunnskap og ideer til utviklingen av teater og kunstpraksis generelt i Norge. Prosjektet har blant annet utviklet en ikke-hierarkisk deltakende modell som tilbyr interessante strategier både for amatørteater og profesjonell scenekunst  i dag.

Forskning og kunstnerisk utvikling for bedre integrering

Forskningsresultatene viser at opplevelsen som er skapt gjennom samarbeid mellom profesjonelle og amatører med improvisasjon som en sentral metode og basert på personlige fortellinger, virker svært positivt på integrering og for utforming og fortelling av samtidshistorier fra den norske scenen, sier Foyn Bruun.

Forskningen konkluderer dessuten med at prosessene og produktene til P:UNKT-prosjektet bidro til å skape en ny følelse av mangfold, toleranse og kollektiv norsk identitet som overskrider delingen mellom «oss» og «dem»; etniske og ikke-etniske norske borgere.

Gjennom å dele sine personlige historier oppdaget for eksempel godt voksne nordmenn og unge flyktninger fra Afghanistan at de kunne relatere egne livserfaringer, ønsker og drømmer til hverandre, og hadde mer til felles enn de på forhånd skulle tro. I slike møter dannes grunnlag for fellesskap og reell integrering, konkluderer forskeren.

31 okt 2023