space

K.G. Jebsen-senter

K.G. Jebsen-senter

Stiftelsen K.G. Jebsen bidrar økonomisk til uavhengig forskning og til å bygge og styrke forskningsmiljøer og realisere prosjekter på høyt internasjonalt nivå. NTNU har to K.G. Jebsen-sentre og et akademi for unge, talentfulle forskere:

KG Jebsen logo

K.G.Jebsen, logo

To K.G.-Jebsen-sentre

K.G. Jebsen Centre for Alzheimer’s Disease

K.G. Jebsen Centre for Alzheimer’s Disease

Arbeider for å overføre grunnleggende, nobelprisvinnende forskning fra laboratorium til pasienter.

K.G. Jebsen Senter for genetisk epidemiologi

K.G. Jebsen Senter for genetisk epidemiologi

Studerer genetisk variasjon på befolkningsnivå med utgangspunkt i data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).

K.G. Jebsen Academy for Young Medical Researchers

K.G. Jebsen Academy for Young Medical Researchers

Fremmer unge, dyktige forskere og styrker samarbeidet mellom forskere ved K.G. Jebsen-sentrene.

NTNUs tidligere KG Jebsen-sentre

Tidligere K.G. Jebsen-sentre

CERG – Cardiac Exercise Research Group

CERG – Cardiac Exercise Research Group

Studerer effekten av trening som medisin for å behandle hjerte- og livsstilsrelaterte sykdommer, og vil finne optimale treningsmetoder slik at vanlige mennesker får og bevarer god helse. CERG var K.G. Jebsen-senter 2011–2018.

Senter for myelomatoseforskning

Senter for myelomatoseforskning

Identifiserer undergrupper av myelompasienter, for dermed å kunne tilby hver enkelt pasient bedre behandling. Senter for myelomatoseforskning var K.G. Jebsen-senter 2012–2016.