K.G. Jebsen-senter

K.G. Jebsen-senter

Stiftinga K.G. Jebsen bidreg økonomisk til uavhengig forsking og til å bygge og styrke forskingsmiljø og realisere prosjekt på høgt internasjonalt nivå. NTNU har to K.G. Jebsen-senter og eit akademi for unge, talentfulle forskarar.
 

K.G.Jebsen, logo

K.G. Jebsen-sentrene

K.G.J. Centre for Alzheimer’s Disease

Arbeider for å overføre grunnleggjande, nobelprisvinnande forsking frå laboratorium til pasientar.
K.G.J. Centre for Alzheimer’s Disease

K.G.J. Senter for genetisk epidemiologi

Studerer genetisk variasjon på befolkningsnivå med utgangspunkt i data frå Helseundersøkinga i Nord-Trøndelag (HUNT).
K.G.J. Senter for genetisk epidemiologi

K.G.J. Academy for Young Medical Researchers

Fremjar unge, dyktige forskarar og styrkjer samarbeidet mellom forskarar ved K.G. Jebsen-sentera.
K.G.J. Academy for Young Medical Researchers

Tidlegare K.G. Jebsen-senter

Tidlegare K.G. Jebsen-senter

CERG – Cardiac Excercise Research Group

CERG studerer effekten av trening som medisin for å behandle hjarte- og livsstilsrelaterte sjukdomar, og vil finne optimale treningsmetodar slik at vanlege menneske får og bevarer god helse. CERG var K.G. Jebsen-senter 2011–2018.
CERG – Cardiac Exercise Research Group

Senter for myelomatoseforsking

Identifiserer undergrupper av myelompasientar, for dermed å kunne tilby kvar enkelt pasient betre behandling. Senter for myelomatoseforsking var K.G. Jebsen-senter 2012–2016.
Senter for myelomatoseforsking