Fordypningsemner

Du som student er selv ansvarlig for å melde deg opp til den gitte emnekoden i studentweb.

Fordypningsemner får følgende emnekoder:

TET45XX/TEP45XX Navn på studieretning, fordypningsemne.

Koden TET refererer til Institutt for elkraftteknikk og TEP til Institutt for energi- og prosessteknikk.

For studieprogrammet Energi og Miljø med studieretning Energibruk og energiplanlegging styres valget mellom TET- og TEP- emnet av hvem som er hovedveileder for prosjektet.

For studieprogrammet Energi og miljø

Studenter kan velge mellom følgende prosjektemnekoder:

  • Velg prosjektemne TET4520, TET4510, TEP4560 eller TEP4550 etter hvilken prosjektoppgave du er tildelt.
  • Velg fordypningsemne etter hvilket prosjektemne du valgte i forrige punkt:

TET4520: Velg TET4525 Elektrisk energiteknikk, fordypningsemne

TET4510: Velg TET4515 Energibruk og energiplanlegging, fordypningsemne

TEP4560: Velg TEP4565 Energibruk og energiplanlegging, fordypningsemne

TEP4550: Velg TEP4555 Varme- og energiprosesser, fordypningsemne

Unntak: Studenter som skal ta strømningsteknisk prosjektoppgave bes velge TEP4545 Strømningsteknikk.

Fordypningsemne Kontaktperson
For andre studieprogrammer tilknyttet EPT kan det velges mellom følgende fordypningsemner:

EP4515 Termisk energi, fordypningsemne

Lars Erik Bakken

TEP4525 Industriell prosessteknikk, fordypningsemne

Trygve Eikevik

TEP4535 Energiforsyning og klimatisering av bygninger, fordypningsemne

Hans Martin Mathisen

TEP4545 Strømningsteknikk, fordypningsemne

Torbjørn Nielsen

Studentene må registrere sitt valg av emnekode i studentweb innen 1. juni.

Informasjon om valg av tema til fordypningsemnet:

Ved Institutt for energi- og prosessteknikk kan studentene velge to fordypningsmoduler på 3,75 studiepoeng eller en modul på 7,5 studiepoeng. Temaene er ikke formelle og selvstendige emner og skal derfor ikke velges på studweb. Vi har laget et web basert system for dette på samme måte som for valg av prosjektoppgave.

Valg av fordypningmoduler bør diskuteres med prosjektveileder, for å sikre at det velges moduler som passer til prosjektoppgaven. Minst ett av temaene må være fra Institutt for energi- og prosessteknikk. Hvis det skal velges tema fra andre institutt, må dette anbefales av veileder etter en faglig begrunnelse i forhold til prosjektet. Det er også viktig at det velges moduler med samme eksamensform (man kan altså ikke velge en modul med muntlig eksamen, og en med skriftlig eksamen).     

Registrér fordypningsmoduler

Merk at du må scrolle ned i registreringsskjemaet for å finne instituttets TEP-moduler.

Wed, 23 Aug 2017 09:20:24 +0200