Romteknologi – Vil du se på jordkloden, eller dyrke grønnsaker på Mars?

Romteknologi – Vil du se på jordkloden, eller dyrke grønnsaker på Mars?

Det er få områder der tverrfaglighet er så viktig som i verdensrommet. Romteknologi omhandler ikke bare elektronikk og mekanikk, men også ulike temaer som medisin, biologi, byggfag, psykologi, sosiologi, rettsvitenskap/jus, og økonomi.

Fremtidens langvarige, bemannede romferder vil for eksempel trenge innsikt i hvordan mennesker påvirkes av å leve tett sammen. Vi vil leve i små grupper, i et fysisk miljø som påvirker kroppen og helsen på helt andre måter enn miljøet vi er vant til fra landjorda. Hva gjør du for eksempel dersom en av dine med-astronauter får panikkanfall på vei mot landing på Mars? Hva gjør dere dersom grønnsakene dere som samfunn er fullstendig avhengig av for å overleve på en fremmed planet ikke vokser som de skal i drivhusene sine?

Dagens utfordring med romsøppel i bane rundt jorda vil bli større ettersom flere objekter skytes opp i bane. Hvordan kan man unngå at romsøppel hoper seg opp og etterhvert gjør nye oppskytinger umulig? Hvilken teknologi kan man bruke for å fjerne romsøppel, og hvem bestemmer hva man har lov til å fjerne? Finnes det en inntjeningsmodell for fjerning av romsøppel som gjør at private selskaper vil bli med på den ekstremt kostbare teknologiutviklingen? Og hvordan kan man hindre misbruk av teknologi utviklet for gode hensikter?

I tillegg til de store spørsmålene kan man i denne landsbyen også dykke ned i mer jordnære (sic) prosjekter, som utvikling av sensorsystemer, instrumenter og elektronikk for raketter og satellitter. Der vil de som klør i fingrene etter å utvikle noe fysisk kunne finne sin plass. Stikkord her er blant andre elektronikkutvikling, systemdesign, kretsdesign, lodding, og programmering.

Relevant kompetanse

I denne landsbyen ønsker vi oss deg som har en sterk interesse for romteknologi, teknisk tverrfaglighet og et ønske om å se hvordan ting henger sammen. Du kan gjerne ha interesse for og/eller kjennskap til:

Du kan gjerne ha interesse for og/eller kjennskap til: 
 • Programmering (C, C++, Python mm. For Linux, mikrokontroller)
 • 3D-modellering/CAD
 • Hardware og «fikling». Bygging av elektronikk og andre deler
 • Radiokommunikasjon/satellittkommunikasjon
 • Medisin/biologi
 • Antropologi
 • Romteknologi (fjernmåling, atmosfærefysikk, bemannet romfart, utforsking, materialteknologi m.m.)
 • Egen motivasjon og vilje til å jobbe med romteknologi er det viktigste!

Om landsbyen

Satellittprosjektet Orbit er et pågående CubeSat-prosjekt ved NTNU. Bakgrunnsinformasjon finner du på http://www.orbitntnu.com/ og http://www.cubesat.org/. Mer oppdatert informasjon kan du finne ved å gå på Facebook-siden til Orbit: https://www.facebook.com/OrbitNTNU/

Aktuelle samarbeidspartnere for landsbyen er CIRiS – senter for tverrfaglig forskning i rommet (https://samforsk.no/sider/avdelinger/ciris.aspx), Norsk Romsenter (www.romsenter.no) og Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, NAROM (www.narom.no).

Det er flere mulige oppgaver i landsbyen. Under er et lite utvalg av oppgaver som har vært aktuelle:

 • Bidra sammen med masterstudenter og andre frivillige i studentsatellittprosjektet Orbit til å ferdigstille og integrere delsystemene til satellitten
 • Bidra til CIRiS sine prosjekter knyttet opp mot bemannet romfart og dyrking av planter i verdensrommet.
 • Lage en egen nyttelast for studentraketten som skal skytes opp våren 2020 i faget Romteknologi II. Hele eller deler av gruppa skal reise til Andøya sammen med romteknologifaget for å skyte opp raketten (avhengig av ledig plass på Andøya)
 • Planlegge og bygge nyttelast til eventuell ballongkampanje sammen med Orbit-prosjektet

Et siste mål og motivasjonsfaktor er at vi ønsker å oppfordre gruppene til å sende inn abstract (dvs. sammendrag av arbeidet sitt) til en internasjonal romteknologikonferanse og delta på denne om abstract blir antatt. En aktuell konferanse er den årlige International Astronautical Congress (IAC) på høsten 2020. EiT2017 var representert på IAC2017 i Adelaide, Australia. En gruppe fra EiT2016 deltok på IAC2016 i Mexico. NB: Deltakelse på slike konferanser blir ikke dekket økonomisk av EiT, men det finnes en rekke støtteordninger som det er mulig å søke om. Info om dette blir gitt om det blir aktuelt.

Eksempel på tidligere oppgaver i landsbyen ligger på http://nuts.cubesat.no/ekspertblogg.

 

02 sep 2020

Fakta om landsbyen - TFE4850

Emnekode: TFE4850
Landsbytittel: Romteknologi
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: Amund Gjersvik
Kontaktinformasjon: amund.gjersvik@ntnu.no
Undervises: Vår 2021

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

 • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
 • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
 • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
 • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.

Illustrasjon av nyttelast for studentrakett

Satellittelektronikk
Integrering av temperatursensor til rakett. EiT 2016.

Bilder

Ballongslepp frå Andøya 2015

Fem studenter som er glad for å finne ballongnyttelast etter mange mil med flytur!