Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Birkeland, Roger; Stein, Timo Alexander; Tømmer, Mathias; Beerman, Michael; Petrasch, Julian; Gjersvik, Amund. (2015) The NUTS Cubesat Project: Spin-offs and Technology Development. Proc. of 22nd ESA Symposium on European Rocket and Balloon Programmes and Related Research.
  • Tømmer, Mathias; Birkeland, Roger; Gjersvik, Amund; Stein, Timo Alexander; Vestnes, Frida; Skagmo, Jon Petter; Kvamtrø, Knut Magnus; Eckholdt, Fabian; Alstad, Torgeir; Grande, Jøran; Mathisen, Stian Vik. (2015) Testing of radio communication subsystems for the NUTS CubeSat on a meteorological balloon flight from Andøya in 2014. Proc. of 22nd ESA Symposium on European Rocket and Balloon Programmes and Related Research.