Energiutfordringer for en bærekraftig framtid

Energiutfordringer for en bærekraftig framtid

Det globale energibehovet har økt formidabelt de siste årene, og det er forventet at denne trenden fortsetter i lang tid grunnet befolkningsvekst og forventinger om økt økonomisk aktivitet i fremvoksende økonomier. Denne utviklingen kan få enorme konsekvenser for klima og miljø dersom vi ikke klarer å møte behovet med mer bærekraftige energiløsninger enn de vi i hovedsak bruker i dag.

Tre viktige elementer i fremtidig energiforsyning er fornybare energikilder, rensing av fossil energi og mer effektivt og rasjonelt forbruk. Det er en rekke forhold som må vurderes når man diskuterer hva som bør legges til grunn for et bærekraftig energisystem:

 • Rensing av fossile energikilder vs satse på 100 % fornybart
 • Globale vs. lokale miljøpåvirkninger
 • Bruk av egne energiressurser vs import av energi fra andre land
 • Satsing på ny produksjonsteknologi vs økt energieffektivitet
 • Bygge ut eksisterende miljøvennlige energiteknologier vs vente på FoU-gjennombrudd (Eksempel: Landbasert vindkraft nå vs Flytende offshore vind en gang i fremtiden)
 • Osv.

Det er bare gjennom tverrfaglig samarbeid mellom mange ulike forskjellige spesialister (teknologer, økonomer, psykologier, samfunnsvitere, naturvitere bare for å nevne noen) som kan sikre at det nye energiparadigmet blir fullt akseptert og implementert på globalt nivå. Den må vise seg å være bærekraftig på lang sikt.

Illustrasjon av FNs bærekraftmål
Relevant kompetanse

Å bidra til å løse verdens energi-puslespill vil kreve en felles innsats for å samle mange forskjellige kompetanser. Derfor er studenter fra alle fakultetene hjertelig velkommen til denne landsbyen.

Energirevolusjonen er ikke bare en utfordring, men også en stor mulighet til å forandre verdens ansikt som vi kjenner det. Mens de tekniske problemene knyttet til nye teknologier først og fremst vil involvere ingeniører, kjemikere og material-forskere etc, vil det være behov for langt bredere kompetanse for å ta de nye teknologiene i bruk, og for å få til mer bærekraftige måter å bruke energi på enn vi gjør i dag.

Energiendringen vil fungere på globalt nivå, og vil dypt påvirke både moderne storbyområder og mer avsidesliggende områder. Dette vil for eksempel ikke bare endre den lokale arkitekturen i en mer energieffektiv retning, men også påvirke livsstilen til folk og hvordan man bruker energi og investerer i nye energiløsninger. Rt omfattende samarbeid mellom arkitekter, sosiologer, biologer, forskere innen politiske studier etc , vil være avgjørende for å forstå og omforme et bærekraftig energiscenario. En hensiktsmessig bruk av kommunikasjonsmetoder og medier av journalister og kunstnere kan være en viktig driver for energirevolusjonen; sosial oppvåkning kan igjen gi et avgjørende trykk på energiutviklingen.

Om landsbyen

Landsbyen samarbeider med eksterne partnere med et bredt spekter av aktiviteter innenfor bærekraftig energi, både i Norge og utlandet. Hver gruppe vil selvstendig definere sitt emne i landsbyen, støttet av underlederlaget, om nødvendig.
Noen tanker som kan brukes fritt og kombinert, men som ikke er ment å være begrensende på noen måte, er:

 • Hva er teknisk, økonomisk og sosialt bærekraftig måte å utnytte nye fornybare energikilder; på land eller offshore?
 • Hvordan skal de elektriske kraftsystemene omformes for å imøtekomme store fornybare energikilder og elektriske kjøretøyer og hvordan vil dette påvirke strukturen og arkitekturen i moderne storbyområder?
 • Hva er de beste instrumentene for å føle folk mot energiproblemet og i hvilken utstrekning at befolkningens adferd i forskjellige land vil bli påvirket av energiforandringen?
 • Hvordan kan en bærekraftig energistrategi implementeres i lavinntektsland, og hvordan vil høyere energitilgjengelighet forandre tradisjonelle roller i slike samfunn, føre til bedre utdanning eller livskvalitet?
 • Hvordan vil energirevolusjonen forandre balansen mellom industrialiserte land og fremvoksende økonomier?
   

 

Fakta om landsbyen - TET4850

Emnekode: TET4850
Landsbytittel: Energiutfordringer for en bærekraftig framtid
Type: Intensiv
Språk: Norsk
Landsbyleder: Magnus Korpås
Kontaktinformasjon:
Undervises: Vår 2021
Undervisningssted: Trondheim

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

 • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
 • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
 • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
 • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.