Miljøpåvirkning og helse

Miljøpåvirkning og helse

 

Miljøpåvirkning og helse er et bredt og tverrfaglig område, der det er behov for svært mange ulike typer kompetanse. Vi tenker gjerne på negative miljøfaktorer (bl.a. forurensninger i uteluft, drikkevann, inneklima, støy, fremmedstoffer i mat, avfall, radonstråling), men positive miljøfaktorer som friluftsliv og lokalmiljø er også viktig for helsa. Ulike aspekter ved arbeidsmiljøet faller også inn under landsbytemaet. I denne landsbyen er det åpent for svært ulike temavalg og angrepsmåter. Gruppene velger selv tema for sitt prosjektarbeid, slik at hver student i gruppen best mulig får brukt sin faglige bakgrunn i arbeidet. Studentene kan bl.a. se på hvordan ulike stoffer spres i miljøet og hvordan menneskene eksponeres, hvordan produksjonsmåter gir opphav til forurensninger, eller hvordan samfunnet håndterer spørsmål omkring miljøpåvirkning og helse på ulike plan: samfunnsplanlegging i vid forstand, byggeteknikk, industriell økologi, trafikkplanlegging, presentasjon i media, psykologi, risikoanalyser, m.m.

Personer emojis rundt verden hånd i hånd. Illustrasjon

Relevant kompetanse

Det er ønskelig med en bred faglig sammensetning av studentene i landsbyen, både fra realfag, teknologi, samfunnsfag og humaniora. Hvis noen medisinstudenter har anledning til å ta denne langsgående landsbyen, er det flott. Kontakt gjerne landsbyleder hvis du er usikker på din kompetanse i forhold til landsbytemaet eller har andre spørsmål.

 

Om landsbyen

Eksterne samarbeidspartnere er Miljøenheten i Trondheim kommune. Landsbyleder hjelper til med å opprette kontakt med andre aktuelle fagmiljøer (f.eks. Folkehelseinstituttet) om ønskelig. Vi satser på å å få besøk av Miljøenheten tidlig i semesteret, og de vil da presentere deler av sin virksomhet med vekt på mulige problemområder for dere.

 

Muntlig vurdering av prosjektet

I denne landsbyen er prosjektrapporten og den obligatoriske presentasjonen av prosjektet omgjort til en muntlig eksamen som teller 50% av karakteren. Den muntlige eksamen blir vurdert etter de samme kriteriene som prosjektrapporten.

 

Fakta

 • Emnekode: KJ2095
  Landsbytittel: Miljøpåvirkning og helse
 • Type: Langsgående
  Språk: Norsk
 • Landsbyleder: Trond Peder Flaten
 • Kontaktinformasjon: trond.p.flaten@ntnu.no
 • Undervises: Våren 2024
 • Undervisningssted: Trondheim
 • Vertsfakultet: NV

Hvordan melder jeg meg opp i EiT?

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

 • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
 • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
 • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
 • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.