Miljøpåvirkning og helse

Miljøpåvirkning og helse er et bredt og tverrfaglig område, der det er behov for svært mange ulike typer kompetanse. Vi tenker gjerne på negative miljøfaktorer (bl.a. forurensninger i uteluft, drikkevann, inneklima, støy, fremmedstoffer i mat, avfall, radonstråling), men positive miljøfaktorer som friluftsliv og lokalmiljø er også viktig for helsa. Ulike aspekter ved arbeidsmiljøet faller også inn under landsbytemaet. I denne landsbyen er det åpent for svært ulike temavalg og angrepsmåter. Gruppene velger selv tema for sitt prosjektarbeid, slik at hver student i gruppen best mulig får brukt sin faglige bakgrunn i arbeidet. Studentene kan bl.a. se på hvordan ulike stoffer spres i miljøet og hvordan menneskene eksponeres, hvordan produksjonsmåter gir opphav til forurensninger, eller hvordan samfunnet håndterer spørsmål omkring miljøpåvirkning og helse på ulike plan: samfunnsplanlegging i vid forstand, byggeteknikk, industriell økologi, trafikkplanlegging, presentasjon i media, psykologi, risikoanalyser, osv.

 

Relevant kompetanse

Det er ønskelig med en bred faglig sammensetning av studentene i landsbyen, både fra realfag, teknologi, samfunnsfag og humaniora. Hvis noen medisinstudenter har anledning til å ta denne langsgående landsbyen, er det flott. Kontakt gjerne landsbyleder hvis du er usikker på din kompetanse i forhold til landsbytemaet eller har andre spørsmål.

 

Om landsbyen

Eksterne samarbeidspartnere

Eksterne samarbeidspartnere er Statoil og Miljøenheten i Trondheim kommune. Landsbyleder hjelper til med å opprette kontakt med andre aktuelle fagmiljøer (f.eks. Folkehelseinstituttet)  om ønskelig. Vi satser på å å få besøk av Miljøenheten og/eller Statoil tidlig i semesteret, og de vil da presentere deler av sin virksomhet med vekt på mulige problemområder for dere.

 

Utprøving av alternativ vurderingsform

I denne landsbyen vil det bli testet ut alternative vurderingsformer til prosjektrapporten. Vanligvis skal studentgruppene skrive en prosjektrapport som teller 50% av karakteren i faget, men her blir prosjektrapporten erstattet med en poster, en posterpresentasjon og et produkt. Den obligatoriske muntlige presentasjonen av prosjektet vil inngå i vurderingen. Produktet kan være noe som vises fram på presentasjonen, eller noe som studentgruppa har beskrevet.

Emnekode: KJ2095
Landsbytittel: Miljøpåvirkning og helse
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: Trond Peder Flaten
Kontaktinformasjon: trond.p.flaten@ntnu.no
Undervises: Våren 2019

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.