Miljøpåvirkning og helse

Miljøpåvirkning og helse

 

Miljøpåvirkning og helse er et bredt og tverrfaglig område, der det er behov for svært mange ulike typer kompetanse. Vi tenker gjerne på negative miljøfaktorer (bl.a. forurensninger i uteluft, drikkevann, inneklima, støy, fremmedstoffer i mat, avfall, radonstråling), men positive miljøfaktorer som friluftsliv og lokalmiljø er også viktig for helsa. Ulike aspekter ved arbeidsmiljøet faller også inn under landsbytemaet. I denne landsbyen er det åpent for svært ulike temavalg og angrepsmåter. Gruppene velger selv tema for sitt prosjektarbeid, slik at hver student i gruppen best mulig får brukt sin faglige bakgrunn i arbeidet. Studentene kan bl.a. se på hvordan ulike stoffer spres i miljøet og hvordan menneskene eksponeres, hvordan produksjonsmåter gir opphav til forurensninger, eller hvordan samfunnet håndterer spørsmål omkring miljøpåvirkning og helse på ulike plan: samfunnsplanlegging i vid forstand, byggeteknikk, industriell økologi, trafikkplanlegging, presentasjon i media, psykologi, risikoanalyser, osv.

 

Relevant kompetanse

Det er ønskelig med en bred faglig sammensetning av studentene i landsbyen, både fra realfag, teknologi, samfunnsfag og humaniora. Hvis noen medisinstudenter har anledning til å ta denne langsgående landsbyen, er det flott. Kontakt gjerne landsbyleder hvis du er usikker på din kompetanse i forhold til landsbytemaet eller har andre spørsmål.

 

Om landsbyen

Eksterne samarbeidspartnere

Eksterne samarbeidspartnere er Statoil og Miljøenheten i Trondheim kommune. Landsbyleder hjelper til med å opprette kontakt med andre aktuelle fagmiljøer (f.eks. Folkehelseinstituttet)  om ønskelig. Vi satser på å å få besøk av Miljøenheten og/eller Statoil tidlig i semesteret, og de vil da presentere deler av sin virksomhet med vekt på mulige problemområder for dere.

 

Utprøving av alternativ vurderingsform

I denne landsbyen vil det bli testet ut alternative vurderingsformer til prosjektrapporten. Vanligvis skal studentgruppene skrive en prosjektrapport som teller 50% av karakteren i faget, men her blir prosjektrapporten erstattet med en poster, en posterpresentasjon og et produkt. Den obligatoriske muntlige presentasjonen av prosjektet vil inngå i vurderingen. Produktet kan være noe som vises fram på presentasjonen, eller noe som studentgruppa har beskrevet.

 

Fakta om landsbyen - KJ2095

Emnekode: KJ2095
Landsbytittel: Miljøpåvirkning og helse
Type: Langsgående
Språk: Norsk
Landsbyleder: Trond Peder Flaten
Kontaktinformasjon: trond.p.flaten@ntnu.no
Undervises: Våren 2021
Undervisningssted: Trondheim

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.