Skreddersydd biologi: Potensial, begrensninger og utfordringer for menneskeheten

Skreddersydd biologi: Potensial, begrensninger og utfordringer for menneskeheten

Medisin - piller med teksten: Your name hereDenne landsbyen er basert på å utvikle en forståelse for hvordan biologi, bioteknologi, og systemanalyse kan benyttes til å løse og belyse samfunnsnyttige problemstillinger. Problemstillingene er i seg selv så komplekse at det er nødvendig med bidrag fra vidt forskjellige fagfelt som etikk og filosofi, matematikk, fysikk, biologi og data.

Landsbyens fokus på å analysere spennende organisasjons- og designprinsipper som naturen har utviklet, eller løse spørsmål som er viktige i hverdagslivene våre, kan bidra til bærekraftig utvikling. Hvilke begrensninger finnes, og hvilke begrensninger bør vi legge på nåværende og fremtidige muligheter for å modifisere biologiske systemer, inkludert mennesker?

 

 

Relevant kompetanse

Masterstudenter fra alle fagmiljø er velkomne, og det er ønskelig med størst mulig grad av tverrfaglighet i gruppene som vil bestå av 5-6 personer.

 

Om landsbyen

Eksempler på temaer som er relevante for denne landsbyen

  • Skreddersydd medisin: Muligheten for å benytte seg av system analyse og «high-throughput» eksperimentelle teknologier til å studere en persons genom, proteom og metabolom i forbindelse med sykdom eller vanlig legesjekk.  Disse nye mulighetene gir utfordringer som hvordan vi kan legge til rette for at moderne ‘omics teknologier skal være med å informere legenes avgjørelser. Kan disse teknologiene gi oss nye fremgangsmåter for å bekjempe komplekse sykdommer som kreft, der mange biologiske komponenter spiller inn samtidig? Nettverkstankegang, som i «network medicine» virker lovende.
  • Flokkoppførsel og synkronisering: I maurtuer, svermer av ildfugler og fugler, fiskestimer, og flokker med dyr er ofte oppførselen merkbart synkronisert. F.eks. hvis en rovfugl angriper en fugleflokk, begynner fuglene med de samme unnvikende manøvrene nesten helt samtidig. Hvorfor opptrer flokkfenomen så ofte innen biologi – hvorfor er dette en «lur» strategi? Hvordan kommuniserer dyrene så raskt med hverandre? Hva kan vi lære av flokkoppførsel, og kan vi overføre denne lærdommen til utviklingen av teknologi og robuste teknologiske løsninger?
  • Produksjon av biomasse som kilde til alternativ energi: Produksjon av mat eller fór kan bli omgjort til produksjon av bioetanol eller biodiesel. De biologiske prosessene som ligger til grunn for omformingen av solenergi til polysakkarider eller oljer har klare begrensninger.
    Systembiologisk tenkning kan hjelpe med å forstå hvor begrensingene kommer fra, og en systemforståelse kan bidra til å finne måter metabolske spor kan bygges om og modifiseres for å optimisere produksjon.
  • Etikk innen genetisk forskning. En detaljert forståelse av forholdene mellom gener, deres funksjon og livskvalitet driver frem etiske dilemma. I en tenkt situasjon arbeider du som en forsker innen biologi og medisin, og du har oppdaget hvordan noen menneskelige genetiske varianter bestemmer hvor gammen en person kan bli og hvilke sykdommer som er sannsynlige. Er det da «riktig» eller «etisk korrekt» å fortsette letingen etter en slik forståelse når det er godt sannsynlig at det vil gi opphav til diskriminering eller problemer med en persons mulighet til å få forsikring? Mer generelt, er det riktig å jobbe med utviklingen av biologisk kunnskap til enhver pris – f.eks. et revolusjonerende virus som kan stoppe kreft, men også kan lett modifiseres til et fryktelig biologisk våpen? Etiske aspekter innen forståelse av liv og muligheten til å «skreddersy og optimere liv» må taes med i betraktning.

 

Fakta om landsbyen -

Emnekode: BT3801
Landsbytittel: Skreddersydd biologi: Potensial, begrensninger og utfordringer for menneskeheten
Type: Intensiv
Språk: Norsk
Landsbyledere: Eivind Almaas
Kontaktinformasjon: eivind.almaas@ntnu.no
Undervises: Våren 2021

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

  • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
  • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
  • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
  • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.