Skreddersydd biologi: Potensial, begrensninger og utfordringer for menneskeheten

Skreddersydd biologi: Potensial, begrensninger og utfordringer for menneskeheten

 

Hvordan kan mulighetene til å detalj-kartlegge og gjennomføre målrettede endringer i DNA endre det moderne samfunn – på godt og vondt?

Collage med fire bilder relatert til miljø og biologi

I denne landsbyen vil du jobbe i et tverrfaglig team bestående av 5-6 studenter som sammen skal kombinere sin kompetanse og kreativitet til å utforske hvordan moderne bioteknologi kan påvirke samfunnet. Her er mange spørsmål aktuelle, som «Hvordan kan anvendelse av moderne / fremtidig bioteknologi kunne bidra til å løse klimautfordringer?», eller «Hvordan kan bioteknologien bidra med å lage nye medisiner som er persontilpasset ditt DNA?». Mens dette høres utelukkende positivt ut, hva er faremomentene ved anvendelse av bioteknologien som kan endre DNA? Vil menneskeheten realistisk kunne ende opp i skrekksamfunn slik mange science fiction bøker og filmer (som f.eks. Gattaca) skildrer?

Relevant kompetanse

Studenter fra alle fagmiljø er velkomne, og det er ønskelig med størst mulig grad av tverrfaglighet i gruppene.

Om landsbyen

To eksempler på temaer som er relevante for denne landsbyen:

 • Skreddersydd medisin: Muligheten for å benytte seg av system analyse og «high-throughput» eksperimentelle teknologier til å studere en persons genom, proteom og metabolom i forbindelse med sykdom eller vanlig legesjekk. Disse nye mulighetene gir utfordringer som hvordan vi kan legge til rette for at moderne ‘omics teknologier skal være med å informere legenes avgjørelser. Kan disse teknologiene gi oss nye fremgangsmåter for å bekjempe komplekse sykdommer som kreft, der mange biologiske komponenter spiller inn samtidig? Nettverkstankegang, som i «network medicine» virker lovende.
 • Etikk innen genetisk forskning. En detaljert forståelse av forholdene mellom gener, deres funksjon og livskvalitet driver frem etiske dilemma. I en tenkt situasjon arbeider du som en forsker innen biologi og medisin, og du har oppdaget hvordan noen menneskelige genetiske varianter bestemmer hvor gammen en person kan bli og hvilke sykdommer som er sannsynlige. Disse genene kan endres ved bruk av genredigeringsverktøy. Er det da «riktig» eller «etisk korrekt» å fortsette letingen etter en slik forståelse når det er godt sannsynlig at det vil gi opphav til diskriminering eller problemer med en persons mulighet til å få forsikring? Mer generelt, er det riktig å jobbe med utviklingen av biologisk kunnskap til enhver pris – f.eks. et revolusjonerende virus som kan stoppe kreft, men også kan lett modifiseres til et fryktelig biologisk våpen? Etiske aspekter innen forståelse av liv og muligheten til å «skreddersy og optimere liv» må tas med i betraktning.

Muntlig vurdering av prosjektet

I denne landsbyen er prosjektrapporten og den obligatoriske presentasjonen av prosjektet omgjort til en muntlig eksamen som teller 50 % av karakteren. Den muntlige eksamen blir vurdert etter de samme kriteriene som prosjektrapporten.

 

Fakta

 • Emnekode: BT3801
  Landsbytittel: Skreddersydd biologi: Potensial, begrensninger og utfordringer for menneskeheten
 • Type: Intensiv
  Språk: Norsk
 • Landsbyledere: Eivind Almaas
 • Kontaktinformasjon: eivind.almaas@ntnu.no
 • Undervises: Våren 2024
 • Vertsfakultet: NV

Hvordan melder jeg meg opp i EiT?

Infoboks nettpresentasjoner

Viktig informasjon om EiT:

 • Det unike med EiT er fokuset på samarbeidskompetanse og gruppeprosesser.
 • Undervisningsformen i EiT forutsetter at alle bidrar og er til stede hele semesteret. Derfor er det obligatorisk tilstedeværelse hver landsbydag.
 • I motsetning til mange emner er spesielt de første dagene viktig i EiT. Det er da dere i gruppa blir kjent med hverandre, og diskuterer hva hver enkelt kan bidra med. Dere skal også utarbeide den obligatoriske samarbeidsavtalen, samt begynne å utarbeide en felles problemstilling.
 • Utfyllende informasjon om Eksperter i team finner du på siden for studenter.