course-details-portlet

TPD4129 - Design 5 - System

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Grunnbegreper innen system tenking og metoder for systemdesign. Dokumentasjon og analyse av en problemstilling knyttet til et komplekst system eller setting. Utvikling av et systemkonsept, eller deler av et systemkonsept. Et gjennomgående prosjekt med en ekstern samarbeidpartner, bedrift, offentlig instans eller et forskningsmiljø.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten behersker grunnleggende begreper innenfor system tenkning og systemdesign, og kan metodikk for å utvikle løsninger for en kompleks setting.

Ferdigheter: Gjennom prosjektarbeid har kandidater utviklet ferdigheter i det å analysere og forstå sosio-tekniske systemer og situasjoner, overføre denne kunnskapen til en design spesifikasjon, og gjennomføre konseptutvikling og evt. detaljert design for et kompleks situasjon.

Generell kompetanse: Kandidaten har benyttet og utvidet tidligere tilegnet designmetodikk i en kompleks situasjon, og har utviklet en forståelse av samspillet mellom elementer i et system og hvordan ulike interessenter kan ha ulike behov og ønsker.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, prosjektoppgave, bedriftsbesøk og individuell veiledning. I prosjektoppgaven inngår en muntlig presentasjon av resultatene. Delvis samarbeid og delvis individuelt arbeid. Analysen av dagens system og utvikling av fremtiden vil bli gjort i samarbeid, mens utviklingen av delsystemer og elementer skal utføres enkeltvis.

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas. Utsatt eksamen kan gis i neste eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Industriell design (MTDESIG)

Kursmateriell

"System Design" oppgave og dokumenter utstedt av den eksterne samarbeidspartneren.
Utvalgte artikler om systemdesign, systemteknikk og system tenkning

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TPD4140 7.5 01.09.2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 5
Fordypningstimer: 5

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU