course-details-portlet

TPD4129 - Design 5 - System

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Gruppeoppgave 6/10
Individuell oppgave 4/10

Faglig innhold

Grunnbegreper innen systemtenking og metoder for systemdesign. Dokumentasjon og analyse av en problemstilling knyttet til et komplekst system eller setting. Utvikling av et systemkonsept, eller deler av et systemkonsept. Et gjennomgående prosjekt med en ekstern samarbeidpartner, bedrift, offentlig instans eller et forskningsmiljø.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten behersker grunnleggende begreper innenfor systemtenkning og systemdesign, og kan metodikk for å utvikle løsninger for en kompleks setting.

Ferdigheter:

Gjennom prosjektarbeid har kandidater utviklet ferdigheter i det å analysere og forstå sosio-tekniske systemer og situasjoner,kan overføre denne kunnskapen til en design spesifikasjon, og gjennomføre konseptutvikling og evt. detaljert design for en kompleks situasjon.

Generell kompetanse:

Kandidaten har benyttet og utvidet tidligere tilegnet designmetodikk i en kompleks situasjon, og har utviklet en forståelse av samspillet mellom elementer i et system, og hvordan ulike interessenter kan ha ulike behov og ønsker.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, prosjektoppgave, bedriftsbesøk og individuell veiledning. I prosjektoppgaven inngår en muntlig presentasjon av resultatene. Delvis samarbeid og delvis individuelt arbeid. Analysen av dagens system og utvikling av fremtiden vil bli gjort i samarbeid, mens utviklingen av delsystemer og elementer skal utføres enkeltvis.

Mer om vurdering

Gruppearbeid: 60% av karakteren:

  • Studentene må vise forståelse for referansesystem, foreslå et innledende innovativt system og konsolidere undersystemer / elementer fra det foreslåtte innovative systemet til et detaljert sluttsystem.

Individuelt arbeid: 40% av karakteren:

  • Studentene må demonstrere utviklingen av delsystemet eller elementene.

For å ta eksamen på nytt, må alle evalueringer i løpet av kurset tas på nytt.

Utsatt eksamen kan gis i neste eksamensperiode

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Industriell design (MTDESIG)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter ved 5 årig master i Industriell design

Kursmateriell

"System Design" oppgave og dokumenter utstedt av den eksterne samarbeidspartneren. Utvalgte artikler om systemdesign, systemteknikk og systemtenkning

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Design
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Gruppeoppgave 6/10

Innlevering
25.11.2022


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Individuell oppgave 4/10

Innlevering
25.11.2022


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Gruppeoppgave 6/10 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Individuell oppgave 4/10 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU