course-details-portlet

TPD4129 - Design 7 - System

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Gruppeoppgave 6/10
Individuell oppgave 4/10

Faglig innhold

Dette kurset lærer det grunnleggende også mer avanserte konsepter for systemtenkning og design. Kurset fokuserer på hvordan man kan bruke prosesser, metoder og verktøy for å løse komplekse situasjoner i samarbeid med interne og eksterne aktører. Den foreslåtte løsningen vil bli kommunisert gjennom enten et produktsystem, tjenestesystem eller produkt-tjeneste-system (PSS).

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

  • behersker grunnleggende begreper innenfor systemtenkning og systemdesign
  • kan metodikk for å utvikle løsninger for en kompleks setting.

Ferdigheter:

Kandidaten

  • har utviklet ferdigheter i det å analysere og forstå sosio-tekniske systemer og situasjoner
  • kan overføre denne kunnskapen til en design spesifikasjon, og gjennomføre konseptutvikling og evt. detaljert design for en kompleks situasjon.

Generell kompetanse:

Kandidaten

  • har benyttet og utvidet tidligere tilegnet designmetodikk i en kompleks situasjon, og har utviklet en forståelse av samspillet mellom elementer i et system, og hvordan ulike interessenter kan ha ulike behov og ønsker.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, bedriftsbesøk og individuell veiledning. I prosjektoppgaven inngår en muntlig presentasjon av resultatene. Delvis samarbeid og delvis individuelt arbeid. Analysen av dagens system og utvikling av fremtiden vil bli gjort i samarbeid, mens utviklingen av delsystemer og elementer skal utføres enkeltvis.

Mer om vurdering

Gruppearbeid: 60% av karakteren:

  • Studentene må vise forståelse for referansesystem, foreslå et innledende innovativt system og konsolidere undersystemer / elementer fra det foreslåtte innovative systemet til et detaljert sluttsystem.

Individuelt arbeid: 40% av karakteren:

  • Studentene må demonstrere utviklingen av delsystemet eller elementene.

For å ta eksamen på nytt, må alle evalueringer i løpet av kurset tas på nytt.

Utsatt eksamen kan gis i neste eksamensperiode

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter ved femårig master i industriell design, toårig master i industriell design og toårig master i interaksjonsdesign

Kursmateriell

"System Design" oppgave og dokumenter utstedt av den eksterne samarbeidspartneren. Utvalgte artikler om systemdesign, systemteknikk og systemtenkning

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik , Trondheim

Fagområde(r)
  • Design
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Gruppeoppgave 6/10

Utlevering
30.11.2023

Innlevering
04.12.2023


09:00


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Individuell oppgave 4/10

Utlevering
30.11.2023

Innlevering
04.12.2023


09:00


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Gruppeoppgave 6/10 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Individuell oppgave 4/10 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU