EX-MET: Hvor mye trening trengs for å redusere hjerte- og karrisikoen?

Metabolsk syndrom innebærer å ha minst tre risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Trening reduserer nivåene av risikofaktorene som utgjør metabolsk syndrom, og med EX-MET-studien (EXercise in prevention of METabolic syndrome) ønsker vi å finne ut hvilken treningsintensitet og -mengde som er det optimale for personer med tilstanden. Studien ledes fra Trondheim, men vi samarbeider med fem andre forskningssentre over hele verden.

Se forsker Arnt Erik Tjønna fortelle om EX-MET-studien, og møt deltaker Frode som "ble 20 år yngre" etter 16 uker med trening:

Hør Tjønna fortelle mer utfyllende om studien i CERG-podkasten:

Bakgrunn for studien

Omtrent én av fire voksne har metabolsk syndrom, som gir svært forhøyet risiko for hjertesykdom og diabetes. Syndromet innebærer at man har minst tre av risikofaktorene høyt midjemål, høyt blodtrykk, høyt fastende blodsukker, høye nivåer av fett i blodet og lave nivåer av HDL-kolesterol i blodet.

Metabolsk syndrom kan behandles og forebygges med livsstilsendringer, og trening er en nøkkelfaktor. Det er derimot usikker hvor mye og hardt man bør trene, og om slik trening er gjennomførbar i dagliglivet til personer med metabolsk syndrom. EX-MET-studien kan bidra med viktig informasjon som kan lette byrden for helsevesenet og redusere helsekostnader knyttet til hjerte- og karsykdom.

Hvor mye trening trengs?

I samarbeid med forskningssentre i Stavanger, Australia, Tyskland, Brasil og Equador har vi inkludert over 400 voksne med metabolsk syndrom i EX-MET-studien. Studien sammenligner effekten av 4x4-intervalltrening tre dager i uka med å trene slik helsemyndighetene anbefaler med moderat intensitet i minst 30 minutter minst fem dager hver uke.

Ei tredje gruppe deltakere har trent kun ett fireminuttersdrag tre ganger hver uke. Med oppvarming og nedtrapping varer denne økta i bare 17 minutter, og vi ønsker å se om det er et effektivt alternativ som kan gjøre at flere med metabolsk syndrom opprettholder treningen på egen hånd.

Endret helserisiko?

Deltakerne er fulgt opp etter fire måneder og etter henholdsvis ett og tre år. I den første fasen har de møtt til overvåket trening to dager hver uke. Etter fire måneder har de blitt bedt om å gjennomføre treningsøktene på egen hånd og føre treningsdagbok, og kun møtt til overvåket trening totalt ti ganger i resten av studieperioden.

Vi har sett på hvordan treningen har påvirket de fem risikofaktorene for metabolsk syndrom, og om de ulike treningsmetodene har forskjellig effekt. I tillegg har vi undersøkt hvordan ulike typer trening endrer kondisjonen til deltakerne, betennelse i blodet, funksjonen til hjertet og blodårene, og musklenes sammentrekningsegenskaper og energiomsetning. 

Helseøkonomi

Vi har brukt bioimpedansvekter til å måle kroppskomposisjonen til deltakerne, og alle har gått med en aktivitetsmonitor i ei uke for å registrere hvor fysisk aktive de er. Vi lagrer også blod fra fastende blodprøver, slik at vi for eksempel kan analysere genene til deltakerne på et senere tidspunkt. I tillegg vurderer vi treningseffekter på blant annet livskvalitet, smerte og medisinbruk.

EX-MET-studien kan gi informasjon som bidrar til bedre folkehelse og lavere kostnader for helsevesenet. Vi gjennomfører derfor også analyser som ser på den helseøkonomiske effekten av treningsintervensjonene. Det gjør vi ved å måle hvor mye hver deltaker har kostet sykehus og primærhelsetjenesten i løpet av perioden studien varer.

Les hele forskningsartikkelen som beskriver hvordan vi har gjennomført EX-MET-studien:
EX-MET study: exercise in prevention on of metabolic syndrome – a randomized multicenter trial: rational and design


Følg oss på sosiale medier:
  Facebook-logo Twitter-logo Instagram-logo

Send oss en e-post:
E-post-logo cerg-post@mh.ntnu.no

Send oss vanlig post:
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
Postboks 8905
7491 Trondheim

Besøk oss:
St. Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gt. 3
Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3. etg.
7006 Trondheim