Tidslinje for campusutvikling

Slik utvikles NTNU for fremtiden

Tidslinje for campusutvikling

Scroll deg nedover vår tidslinje for å se hvordan vi jobber med campusutvikling, og hva som skjer fremover.

Januar 2014: Forslag om å samles i én campus

Flyfoto av Gløshaugplatået sett fra sør.
Kunnskapsdepartementet begynner å se på nye løsninger for NTNUs campus i Trondheim. I januar 2014 var anbefalingen klar: Å samles i én campus rundt Gløshaugen.

Januar 2015: Forslaget kvalitetssikres

Forside fra rapport av kvalitetssikring av konseptvalg campussamling. Ung gutt med pc.

Før regjeringen kan ta en avgjørelse må informasjonen dobbeltsjekkes av en ekstern tredjepart. Også ekstern tredjepart gikk inn for samling i én campus.

September 2015: Regjeringen sier ja til å samle campus

Pressekonferanse hvor rektor Gunnar Bovim peker på et kart foran statsminister Erna Solberg.

Statsminister Erna Solberg annonserer at regjeringen går inn for én campus i Trondheim, samlet rundt Gløshaugen. Og legger det inn i statsbudsjettet for 2016.

26. oktober 2016: NTNU vedtar mål for framtidens campus

Illustrasjon av NTNUs mål for fremtidens campus. Samlende, urban med mer.

NTNU vedtar at ny campus skal være samlende, urban, et nettverk av knutepunkt, effektiv, bærekraftig og et levende laboratorium. I tillegg anbefaler styret at nye bygg skal lokaliseres vest for Gløshaugen.

2017: NTNU definerer hva campus skal inneholde

Illustrasjon med tegninger av ulike universitetsbygg og soner.

NTNU undersøker hvor det er mulig å bygge nye universitetsbygg, hvor fagmiljø bør plasseres og hva byggene skal inneholde av arealer.

19. januar 2018: Regjeringen vedtar hvor mye NTNU får bygge

Regjeringen vedtar at Staten kommer til å finansiere inntil 92 000 m2 nybygg og 45 000 m2 ombygg.

6. mars 2018: Trondheimspolitikerne gir føringer på hvor NTNU får bygge

Kart over området rundt Gløshaugen med ringer rundt hvilke tomter som skulle undersøkes nærmere.

I Bygningsrådet vedtas det at parkområder i nord ikke skal utredes nærmere for bygging. De åpner for å utforske muligheter sør i parken, og å se videre på de øvrige foreslåtte tomtene.

Mars - oktober 2018: NTNU ser nærmere på potensielle byggetomter

NTNU fortsetter å utforske ulike muligheter for utbygging og ombygging. Og utreder hvilke konsekvenser det vil ha for området.

25. september 2018: Trondheimspolitikerne sender på nytt campusutredninger på høring

Illustrasjon med tegnet flyfoto av Gløshaugplatået, med uthevede potensielle tomter for nye universitetsbygg.

Bygningsrådet behandler på nytt mulige byggeområder NTNU har utforsket og sender utredningene på høring.

I løpet av 2018: Staten undersøker kostnader og gjennomførbarhet

Rektor Gunnar Bovim og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø ser på modell av Gløshaugen.

Hva lar seg gjøre? Hva koster det? Hvor lang tid vil det ta? Statsbygg og NTNU, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, ser nærmere på mulige byggeområder, kostnader, størrelser og gjennomføring.

25. april 2019: Trondheimspolitikerne vedtok hvor NTNU får lov til å bygge

Rådhuset i Trondheim

Bystyret vedtok planprogram for campus- og universitetsformål. Bystyret er dermed enig i at det kan settes i gang reguleringsplaner. 

Oktober 2019: Bevilgning på statsbudsjettet til å planlegge bygg

Stortinget på kvelden.

Campussamling får 40 millioner kroner på statsbudsjettet for å starte opp forprosjekt i 2020.

Fra 2020-2024: Regulere tomter og planlegge og designe bygg

Illustrasjonsbilde med kvinnelig og mannlig arkitektstudent som ser på en miniatyrmodell i tre.

Nå utvikles prosjektet videre, regulering av tomter og mer detaljert planlegging begynner. I denne perioden begynner også utformingen av byggene, i samsvar med de fagmiljø og funksjoner som skal inn.

Oktober 2023: Mulig bevilgning på statsbudsjettet til å bygge

Forsiden av Stortinget.

NTNU håper Stortinget bevilger oppstartsmidler på statsbudsjettet, slik at bygging kan starte i 2024.

2024 - 2028: Vi bygger

Illustrasjonsfoto av tre menn på byggeplass med hjelm som ser på byggetegninger.

«Spaden i jorda» blir tidligst i 2024. Ulike områder bebygges og ombygges gjennom flere byggeprosjekt.

2028: Byggene tas i bruk

Illustrasjonsfoto med to kvinnelige og en mannlig student foran en PC.

Planen er at bygging av bygg og samling av campus i hovedsak er gjennomført i 2028. Det er nå vi virkelig får effekten av et samlet campus.