Elgeseter gate 10: På vei mot framtidas campus

Nyheter 23. juni 2020

Elgeseter gate 10: På vei mot framtidas campus

Onsdag 10. juni inviterte NTNU og Studentskipnaden Sit til et seminar om det nye bygget i Elgeseter gate 10. Hensikten med møtet var å danne felles forståelse for våre visjoner og tanker om bygget, og sammenhengen med resten av framtidas campus.

 

Skrevet av: Sandra Skillingsås

 

Som mye annet for tiden ble møtet gjennomført digitalt, og besto av en serie innledninger av ressurspersoner fra prosjektgruppa for campusutvikling ved NTNU og Sit. Deltakerne var inviterte fra Statsbygg og totalentreprenør Backe, sammen med sine underleverandører.

 

Se alle presentasjonene fra seminaret her (PDF) 

 

Det første store skrittet på vei mot ett samlet campus

– Elgeseter gate 10 er kanskje ett bygg, men vi må aldri glemme at det er en del av ett helhetlig campus, sier Terese Brekke. Hun er NTNUs prosjektleder for Elgeseter gate 10, og en del av teamet som jobber med campusutvikling ved NTNU..
 

Det nye bygget i Elgeseter gate 10 blir det første store skrittet på vei mot ett samlet campus. I tillegg til å være et sted for undervisning og forskning, vil det også være et studenthus, og en portal inn til Øya. For å lykkes er det avgjørende med en sterk kobling mellom dette bygget og NTNU og Sits øvrige arealer og virksomhet i Trondheim.

 

Det er helse- og sosialfag som flytter fra Tunga og ned til Øya i nye lokaler. Med studentfrivilligheten, og serveringstilbud og idrettssenter fra Sit, vil bygget likevel bli et sted for alle studenter, også de uten tilknytning til helse og sosialfag.

 

Bygget vil dessuten bli et naturlig bindeledd mellom NTNU og St. Olavs hospital, men vil være såpass avskjermet fra sykehuset, at studentene får rom til å være nettopp studenter. Her kan det stekes vafler, rekrutteres til studentfrivilligheten, og rigges til stand uten at det går i veien for den daglige driften på St. Olavs hospital.

 

I hjertet av alt

– Elgeseter gate 10 vil ligge i hjertet av både campus og byen, og dette setter høye krav til oss med tanke på utforming. Åpenhet og tilgjengelighet må ligge til grunn, både for studenter, ansatte og resten av byens befolkning, sier Brekke.

 

Elgesetergate 10 vil bli et lokalt knutepunkt i et nettverk med knutepunkt som knytter campus sammen. For å få til dette er forbindelser mellom områder på campus, og mellom campus og byen, og gode forbindelser og oppgraderte byrom som gir et urbant preg avgjørende. Bygget skal bidra til sine omgivelser, både som en del av NTNU, av sykehusområdet og som en del av Elgesetergate. Aktive og åpne fasader som viser fram det som skjer på innsida og bevisst plassering av innganger blir viktige elementer.

 

Kloke kvadratmeter

– Departementet forutsetter at arealeffektive løsninger legges til grunn. I denne sammenheng skal Statsbygg ta hensyn til at det skjer endringer i arbeids- og læringsformer ved høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner, som kan ha betydning for volum og hva slags areal som bygges, forteller Brekke.

 

Prosjektet må også ta hensyn til helheten for hele Øya, og ikke bare det nye bygget. I den forbindelse er det viktig å kunne tilby en fleksibel og fremtidsrettet løsning der flere av aktivitetene som studentene har behov for i løpet av dagen kan gjennomføres på samme sted.

 

Bygget vil også være tilgjengelig for studenter og ansatte ved hele NTNU. Sosiale soner og åpne arbeidsplasser skal legge til rette for gode møte- og arbeidsplasser for studenter, også på tvers av studieretninger, samt for møter mellom studenter og fagansatte.

 

– Dette handler ikke først og fremst om Elgeseter gate 10, men om hele utviklingen av NTNUs campus. Det er viktig for oss å få Statsbygg og entreprenørene med på våre tanker og premisser. Heldigvis ser det ikke ut til å være noe problem, dialogen er god og Statsbygg og entreprenørene er samarbeidsvillige og imøtekommende, avslutter Brekke.