Nybygget skal hete Helgasetr

Nyheter 18. august 2020

Nybygget skal hete Helgasetr

Nybygget i Elgesetergate 10 skal hete Helgasetr. Det er klart etter at navnet er godkjent i både NTNUs rektorat og Sits ledergruppe.

Illustrasjon av nybygg

 

En engasjerende navneprosess

I forbindelse med navnsettingen på det nye bygget for NTNUs helse- og sosialfag og Sits studentidrett og treningstilbud ble det gjennomført en åpen navnekonkurranse i april. Konkurransen ba om inspirasjon til byggets navn og fikk inn over 200 forslag. Helgasetr, som bygget nå skal hete, stakk av med andreplassen i konkurransen.

–Vi fikk inn utrolig mange gode, kreative og godt begrunnede forslag i navnekonkurransen, forteller Simon Løvdal, nestleder i Studenttinget og studentenes stemme i navneutvalget. – Forskjellige versjoner av Helgester var en gjenganger blant forsalgene. Av disse utpekte Helgasetr seg ettersom det spiller på den gamle historien til både Elgeseter bydel og Trondheim. Jeg synes det er et godt navneforslag som skiller seg ut og fanger oppmerksomheten.

I navneutvalget satt det representanter fra NTNU, Sit og studentene og de har hatt jevnlige digitale arbeidsmøter denne våren for å komme frem til et navn som bærer mening, bidrar til veifinning og som er enkelt å bruke i dagligtale.

–Helgasetr er et flott navn både med tanke på de historiske røttene i området. Det gir assosiasjoner til helsefremming og omsorgsfunksjonene de gamle klostrene hadde, og passer godt til fagmiljøene som skal inn. Og det er ekstra fint at navneutvalget har gått for en variant med et kvinnelig tilsnitt, sier rektor Anne Borg.

–Jeg er utrolig godt fornøyd med den navneprosessen vi har hatt, sier Espen Holm, direktør for campustjenester og Sits representant i navneutvalget. –Det er et flott navn og det gir oss også mange spennende muligheter når vi skal navngi våre tilbud, møteplasser og konsepter. Jeg gleder meg til å se Helgasetr pryde bygget!

 

Helgasetr – et historisk rikt og meningsbærende navn for et viktig bygg

Nybygget i Elgesetergate 10 samler NTNUs helse- og sosialfag og Sit vil ha rom for studentidretten og et godt treningstilbud. Bygget har planlagt oppstart i september og blir det første realiserte nybygget i campusutviklingen i byen.

– Bygget vil bli kjempeviktig både for studenter, ansatte og er et viktig ledd i utviklingen av bycampus, sier Løvdal. –Det kommer til å sette preg på byen og derfor har det vært viktig å få på plass et godt navn som både har betydning og som funker bra med tanke på veifinning.

Navneutvalget forklarer i sin begrunnelse av navnet at Helgasetr er en historisk form av Elgeseter som er et innarbeidet bydelsnavn. Skriftformen Helgasetr ble tatt i bruk da kloster og kirke kom på plass på gården på Strinda. Navneutvalget har valgt å gå for skriftformen Helgasetr da det både er godt forankret historisk, men også er en feminin variant av navnet. Mange bygg er oppkalt etter menn. Det oppleves riktig at et bygg for helse- og sosialfag, en sektor med hovedvekt av kvinner, får et navn som har et mer feminint tilsnitt.

Universitets campusene i Trondheim er tett knyttet opp mot byens identitet, hvor kirke og kloster går igjen som kjennetegn ved det historiske Trondheim, med viktige landemerker som blant annet Nidarosdomen og Munkholmen. Dermed vil navnet Helgasetr spille på byens ærverdige makt- og religionshistorie. Kloster gir videre assosiasjoner til helsefremming og omsorg, som er i tråd med de fagmiljøene som skal inn i det nye bygget.

Navnet har også en historisk geografisk tilknytning. Elgeseter gård har gitt navn til Elgeseter gate, og Elgeseter bydel, hvor det nye bygget vil ligge. Gården var i sin tid hovedgård for Elgeseter kloster. Også Gløshaugen lå historisk innenfor dette området som også omfattet hele Nidarø, Singsaker, det nåværende Elgeseter og Øya - og Tempe og Valene. Klosterets navn kommer igjen fra det norrøne Elgisetr. Helgasetr er en tidlig skriftform for det som var Elgeseter kloster.

Et annet viktig element er at navnet bryter med senternavngivingen på St. Olavs. Det foreslåtte navnet vil ikke bidra til forvirring for besøkende ved sykehuset; et viktig moment for veifinning.

–Nå gleder jeg med til byggestart i september og til å ønske studenter, ansatte og resten av Trondheim velkommen til Helgasetr når det står klart i 2023, avslutter Løvdal.


Elgeseter gate 10

Elgeseter gate 10

Tett på resten av campus og byens helsetilbud, skal NTNUs helse- og sosialfag og Studentsamskipnadens (Sit) idretts- og serveringstilbud samles under samme tak.

Statsbygg skal bygge bygget som studenter og ansatte skal ta i bruk til forskning, idrett og undervisningformål.

Bygget er prosjektert og forprosjektet ble avsluttet i mars 2018.

Oppstart, med rivning av det gamle bygget på tomta i Elgesetergate 10, planlegges fra september 2020.