Planprogram sluttbehandles 25. april

Nyheter 24. april 2019

Planprogram sluttbehandles 25. april

25. april skal Bystyret fastsette Planprogram for universitets- og campusformål i Bycampus Elgeseter. Da vil det avgjøres i hvilke områder det åpnes opp for at NTNU går videre med planlegging av bygg og klynger av bygg for campussamling. 

Illustrasjon fra mulighetsstudier områder rundt Gløshaugen

Skrevet av: Hanna Maria Jones

NTNU ønsker å bygge nye universitetsbygg langs Høyskolebakken fra Studentersamfundet, noe på Gløshaugplatået, i Hesthagen og i mindre deler av Vestskråningen, samt sørområdene mellom Realfagbygget og Strindveien.

NTNU ser store muligheter for gevinster for universitetet, byen og regionen ved å utvikle nettopp disse områdene i forbindelse med campussamlingen. Imidlertid utfordres gjeldende kommuneplaner i noen områder, blant annet med hensyn til kulturminner og grøntområder. Dette gjelder spesielt Grensen og Fengselstomta, samt Hesthagen og Vestskråningen. 

Dette er omtalt i NTNUs planprogram for samlet campus i Trondheim som 25. januar 2019 ble sendt inn til Trondheim kommune for politisk behandling. 

Les mer: Innsendt planprogram fra NTNU, 25.01.19 (pdf)

To omstridte områder

I området langs Høyskolebakken (Grensen og Fengselstomta) ønsker NTNU å få plass til et tverrfaglig senter for kunst, arkitektur, musikk og design (KAM+D). I NRK sine foreliggende flytteplaner ligger dessuten nærhet til disse fagmiljøene og til Studentersamfundet som høyeste prioritet.

Dette kan gi en nyskapende fagklynge som utnytter samarbeidet mellom NTNU, næringsliv og studentfrivilligheten, og samtidig blir den viktigste portalen fra byen og inn til universitetet Her utfordres imidlertid gjeldende kommuneplaner med hensyn til kulturminner.

I området Hesthagen og Vestskråningen ønsker NTNU å bygge for å kunne huse fagmiljø som jobber i koblingen mellom teknologi og økonomi, sammen med entreprenørskapsmiljøer tilknyttet NTNU, oppstartsbedrifter, næringsliv og virkemiddelaktører.

Økt aktivitet innenfor teknologidrevet innovasjon, entreprenørskap, kommersialisering, markedsføring og ledelse nettopp i aksen mellom Handelshøyskolen og teknologimiljøene på Gløshaugenplatået vil være et avgjørende grep for å nærme seg Trondheim kommunes ambisjon om et innovasjonsdistrikt, i tråd med regionens satsing på kommersialisering av teknologi. Imidlertid innebærer maksforslaget til bygging her at inntil 2000 kvm av den over 150 000 kvm store Høyskoleparken kan berøres.

Politisk sluttbehandling i Trondheim kommune

På bakgrunn av det innsendte materialet utarbeidet Trondheim kommune i februar 2019 Planprogram for universitets- og campusformål i Bycampus Elgeseter. Dette planprogrammet er underlagt politisk behandling i Trondheim kommune og skal fastsettes i Bystyret 25. april.

Les mer: Trondheim kommunes planprogram for universitets- og campusformål i Bycampus Elgeseter, 18.02.19 (pdf, Trondheim kommunes nettsider)

Les mer: Sakspapirer og møtedokumenter til Bystyret 25. april (Trondheim kommunes nettsider)

Saksgang:

Saksgang:

25. januar 2019: NTNU sender inn sitt planprogram til Trondheim kommune

Les mer: Innsendt planprogram fra NTNU, 25.01.19 (pdf)

18. februar 2019: Trondheim kommune utarbeider Planprogram for universitets- og campusformål i Bycampus Elgeseter, som er underlagt politisk behandling i Trondheim kommune.

Les mer: Planprogram for universitets- og campusformål i Bycampus Elgeseter, 18.02.19 (pdf, innsyn.trondheim.kommune.no)

25. april 2019: Bystyret i Trondheim fastsetter Planprogram for universitets- og campusformål i Bycampus Elgeseter.

Les mer: Sakspapirer til Bystyrets behandling av planprogram 25. april (innsyn.trondheim.kommune.no)