Nyheter 18. desember 2018

Et skritt nærmere samlokalisering med NRK

NTNU og NRK har skrevet under en intensjonsavtale om at mediehuset skal ligge tett på universitetsområdet på Gløshaugen. 

NRK Tyholt

Skrevet av: May Brit Leirtrø Røstad

Fredag 14. desember signerte NTNU og NRK en intensjonsavtale om å plassere mediehuset tett på universitetsområdet på Gløshaugen. For NTNU er campussamling først og fremst et utviklingsprosjekt for faglig virksomhet. Intensjonsavtalen med NRK er et godt eksempel på at campussamlingen skaper muligheter som er interessante for eksterne samarbeidspartnere, som ønsker å flytte nærmere for å lette samarbeidet med våre forsknings- og utdanningsmiljø. 

– Geografisk nærhet er et effektivt virkemiddel for å kunne videreutvikle et allerede godt forsknings- utdannings- og innovasjonssamarbeid med NRK. Vi har en unik anledning til å få til noe faglig spennende her, og det er flott at NRK griper anledningen når NTNU nå skal samle campus i Trondheim, sa prosjektdirektør for Campusutvikling ved NTNU, Merete Kvidal i en artikkel tidligere i høst.

NRK og NTNU har flere faglige samarbeidsflater som kan videreutvikles gjennom en samlokalisering, spesielt innenfor kunst- og medievitenskap og relatert til utvikling av digitale løsninger.

Les saken: NRK vurderer samlokalisering med NTNU

Den signerte intensjonsavtalen er et viktig skritt på veien mot å realisere begge parters ønske om en samlokalisering. Foreløpig foreligger det ingen politisk beslutning om konkrete nye byggetomter, da dette skal behandles av kommunens politikere våren 2019. Men både NTNU og NRK jobber ut fra en hypotese om at mediehuset kan få plass langs Høyskolebakken mellom Hovedbygningen og Studentersamfundet.