Hvordan opplever kvinner barselskontrollen hos fastlegen noen uker etter fødsel? Og hvordan opplever de oppfølgingen hos fastlegen underveis i svangerskapet?