Om ARK

Om ARK

Arbeidsmiljøutviklingsverktøyet ARK brukes og utvikles i den norske universitets- og høyskolesektoren. ARK eies av de fire institusjonene (UiO, UiB, UiT og NTNU), som tok initiativ til utviklingen av verktøyet i 2010. Fra lanseringen i 2013 til sommeren 2019, har ARK blitt brukt ved 19 norske og to svenske institusjoner. Spørreskjemaet som er et ledd i ARK-prosessene, har blitt besvart i 30 000 tilfeller. Omtrent like mange ansatte har deltatt oppfølgingsprosesser der målet er å utvikle virksomme arbeidsmiljøtiltak. ARK har vært under kontinuerlig utvikling fra lanseringen i 2013.

I august 2019 ble en oppgradert 2.0-versjon lansert på ARK-konferansen i Tromsø. I 2.0- versjonen har alle deler av verktøyet blitt forbedret. Utviklingsarbeidet foregikk i brede medvirkningsprosesser i sektoren. Både utviklingsarbeidet og innholdet i 2.0-versjonen ble gjort til gjenstand for et masterprosjekt i kunnskapsledelse ved NORD universitet:

Arbeidsmiljøutvikling i komplekse organisasjoner. Arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelser fra versjon 1.0 til versjon 2.0.