ARK styringsgruppe

Om ARK

ARK styringsgruppe

ARK har en styringsgruppe med representanter fra UiO, UiB, UiT, NTNU og USN. Styringsgruppen har i oppgave å se til at ARK forvaltes og driftes etter intensjonene, og diskutere prinsipielle spørsmål knyttet til videre utvikling. I tillegg skal styringsgruppen delta aktivt i planlegging og gjennomføring av årlige erfaringsutvekslinger i sektoren.

Medlemmer i ARK Styringsgruppe:

  • Elisabeth Utheim, Personalsjef, UiT - Norges Arktiske universitet, leder for styringsgruppen
  • Anita Sandberg, HMS og beredskapsdirektør, Universitet i Oslo 
  • Tone Bergan, Seniorrådgiver, HR-avdelingen, Universitetet i Bergen
  • Arne Kr. Hestnes, HR- og HMS-sjef, NTNU
  • Terje Dehli Jacobsen, Seniorrådgiver, personal- og organisasjonsavdelingen, Universitetet i Sørøst-Norge
 
Sekretariat: Kirsti Godal Undebakke, Seniorrådgiver, Institutt for sosialt arbeid, NTNU