Bakgrunn og aktiviteter

2013 -: Prosjektkoordinator, ARK-Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU

2006 - 2013: Bedriftssykepleier / Rådgiver / Seniorrådgiver HMS-avdelingen / Organisasjonsdirektørens , NTNU

1987 - 2006: Diverse sykepleierstillinger i kommunehelsetjeneste, sykehus og bedriftshelsetjeneste

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Undebakke, Kirsti Godal; Innstrand, Siw Tone; Anthun, Kirsti Sarheim; Christensen, Marit. (2015) ARK - The ARK Intervention Programme. 2015. ISBN 978-82-93158-26-4.
  • Undebakke, Kirsti Godal; Innstrand, Siw Tone; Anthun, Kirsti Sarheim; Christensen, Marit. (2014) ARK. Arbeidsmiljø- og klima undersøkelser, Hvem – Hva – Hvordan. 2014. ISBN 978-82-93158-24-0. Rapportserie fra senter for helsefremmende forskning HiST/NTNU (2014/04).