Forberedelse og forankring

Gjennomføring av ARK

Forberedelse og forankring

– Fase 1
  Gjøre virksomheten klar for å gjennomføre og nyttiggjøre seg av ARK.
  • Vedtak om bruk av ARK i Arbeidsmiljøutvalget
  • Involvering av ledere 
  • Involvering av ansatterepresentanter 
  • Opprettelse av prosjekt med mål, informasjonsplan og valg av prosjekt- og prosessledere
  • Kommunikasjon og informasjon om gjennomføringen av ARK overfor alle ansatte
  • Risikovurdering: er det spesielle utfordringer som må tas hensyn til?
  • Kurs overfor prosjektledere, prosessledere, ledere og verneombud
  • Avtale og planlegge praktisk gjennomføring av kartlegging med ARK