Bakgrunn og aktiviteter

Leder av forskningsgruppen Human Development

Leder av forskningsprosjektet Tidlig trygg i Trondheim  tidligtrygg.no 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner