Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner

Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner

For information about the project in english, please follow the link. 

Oppdatert 23.03.2015:

Her kan du lese resultatene fra rapporten online.

Rapporten som pdf

Prosjektets formål er å få kunnskap om barn og ungdom i aldersgruppen 12-23 år som bor på barneverninstitusjon, med fokus på psykisk helse og psykososial tilpasning. Et annet viktig mål er å identifisere forhold ved institusjonen som kan ha betydning for barna og ungdommenes helse, tilpasning og utvikling, samt å få kunnskap om barna og ungdommenes behov for, og bruk av, helsetjenester for psykiske helseplager.

For å samle data skal inntil 400 ungdommer i barnevernsinstitusjoner utredes grundig både med psykiatriske intervju, ulike spørreskjema og testmetodikk.

Prosjektet startet som et samarbeidsprosjekt mellom Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) og Barnevernets utviklingssenter (BUS) i Midt-Norge. Fra 1. januar 2013 er prosjektet videreført av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU).

For ytterligere informasjon, last ned prosjektskissen her (pdf).

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, og Helsedirektoratet.

Deltakere

Prosjektleder

Prosjektgruppe

Forskergruppe