Bakgrunn og aktiviteter

 

Førsteamanuensis i kunsthistorie

 

Forskningsfelt og interesser

 • Samtidens kunst
 • Visuel kultur
 • Kvinders modernisme
 • Køn, feminisme og diversitet
 • Performativitet, krop og betragter
 • Teknologi- og medieorienterede perspektiver på kunsten
 • Kunst som begivenhed
 • Globalisering og kunst

 

Aktuelle forskningsprojekter

Nettverk for arbeid med likestilling og mangfold i kunstmuseene. Projektet er støttet af Kulturrådet og Nordisk Kulturkontakt. Projektet skal udarbejde strategier til forbedring af mangfoldighedsperspektivet på norske kunstmuseer. Det skal ske ved at konsolidere et netværk mellem museerne og universitetet, udvikle strategier for museumsvirksomheden der tilgodeseer sådanne problemstillinger og producere relevant forskningslitteratur om køn- og mangfoldighedsproblematik. Projektet har således både en praktisk kuratorisk og en teoretisk dimension.

Kvinder i dansk modernisme. Den tabte generation. Dette projekt handler om den tidlige modernismes kvinder i dansk kunst. Dem som er født i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet og tilhørte den unge generation i 1910erne, 1920erne og 1930erne. Jeg kalder dem den tabte generation, fordi de var den første generation af kvinder, som fik adgang til uddannelse ved Det Kgl. Danske Kunstakademi, ligesom de opnåede at få stemmeretten i deres levetid. Alligevel opnåede de som generation betragtet ikke kunsthistorisk anerkendelse i løbet af det 20. århundrede. Med kunsthistorisk anerkendelse mener jeg indskrivning i den nationale fortælling om dansk kunst. De fik nok nogen anerkendelse i deres levetid hver og især, men som kvinder i et diskursivt miljø, som var domineret af mænd, var de udfordret fra mange kanter.

 

 


 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2019

2018

 • Jørgensen, Ulla Angkjær. (2018) Rita Kernn-Larsen, den ny kvinde og surrealismen. Solo - Rita Kernn-Larsen.

2017

 • Aamold, Svein; Haugdal, Elin Kristine; Jørgensen, Ulla Angkjær. (2017) Sámi Art and Aesthetics: Contemporary Perspectives. Aarhus Universitetsforlag. 2017. ISBN 978 87 7184 252 4.
 • Aamold, Svein; Haugdal, Elin Kristine; Jørgensen, Ulla Angkjær. (2017) Preface – Sámi Art and Aesthetics. Sámi Art and Aesthetics: Contemporary Perspectives.
 • Jørgensen, Ulla Angkjær. (2017) Performing the Forgotten: Body, Territory, and Authenticity in Contemporary Sámi Art. Sámi Art and Aesthetics: Contemporary Perspectives.

2015

2013

2012

2010

 • Jørgensen, Ulla Angkjær; Waade, Anne Marit. (2010) Haptic routes and digestive destinations in cooking series: images of food and place in Keith Floyd and The Hairy Bikers in relation to art history. Journal of Tourism and Cultural Change. vol. 8 (1–2).

2007

 • Jørgensen, Ulla Angkjær. (2007) Kropslig kunst. Æstetik, køn, kunstanalyse. Museum Tusculanums Forlag. 2007. ISBN 8763504588.

2006

2004