Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt / arbeidsområder

Undervisning

 • TEP4120 Termodynamikk 1
 • TEP4215 Energi og Prosess / Prosessintegrasjon

Administrasjon

 • NTNU koordinator for HighEFF (2016-2024)
 • Koordinator for NTNU-MIT samarbeid (2013-2016)

Forskning

 • Effektiv energibruk i prosessindustrien
 • Lavtemperatur-prosesser (ASU, LNG)
 • Designmetodikk for industrielle anlegg og kraftverk basert på (1) Pinch Analyse, (2) Eksergianalyse, og (3) Matematisk Optimalisering

Kompetanse

 • Design og optimalisering av varmevekslernettverk
 • Termodynamikk, herunder Pinch-analyse og Eksergianalyse
 • Prosessoptimalisering

Bakgrunn

Utdanning

 • MSc i Fysikk, NTNU, 1978
 • PhD i Kjemisk Prosessteknologi, NTNU, 1982

Arbeidserfaring

 • Norsk Hydro Forskningssenter, Porsgrunn, 1981-1993
 • Høgskolen i Telemark (Professor), Porsgrunn, 1993-1996
 • NTNU, Institutt for energi og prosessteknikk, 1996-dags dato

Spesielle interesser

 • Løping - alt fra 1500 m til maraton =:-)
 • Musikk - men mangler tid =:-(

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner