Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Tørset, Trude. (2005) Kollektivtransportmodellering. 2005. ISBN 8247173492.

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling