Bakgrunn og aktiviteter

PhD i Samfunnsmedisin (2018) og MSc i Barn og Unges Psykiske Helse (2011)

Jeg har vært interessert i utvikling av psykiske lidelser hos voksne siden jeg startet å jobbe i psykisk helsevern i 1998. Siden 2006 har jeg jobbet og forsket på mennesker med spiseforstyrrelser. Jeg har en doktorgrad i samfunnsmedisin og har også interesse for spiseforstyrret adferd i den generelle befolkningen. Jeg har jobbet med behandling av spiseforstyrrelser i over 10 år. Jeg har vært spesielt opptatt av foreldre med spiseforstyrrelser, og har i flere år utviklet og drevet behandlingsgrupper for foreldre med spiseforstyrrelser. Mitt drgradsarbeid fokuserte på spiseforstyrrelser i ulike variasjoner og populasjoner, både i generell populasjon og i klinisk populasjon. Ved bruk av ulike data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, (HUNT), Growing Up Today Study (GUTS) og Sykehuset Levanger forsker jeg på både menn og kvinner med ulik grad av spiseforstyrrelser.  

Jeg er prosjektleder for MHOBY studien (Mental Health & Obesity).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2018

2015

2013

2009

2008

  • Tetlie Eik-Nes, Trine; Palmstierna, Tom; Eik-Nes, Norgils; Nøttestad, Jim Aage; Callaghan, Patrick. (2008) The effect of exercise on psychological and physical health outcomes:preliminary results from a Norwegian forensic hospital. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services. vol. 46 (7).