Bakgrunn og aktiviteter

MSc i Barn og Unges Psykiske Helse (2011). Stipendiat ved Institutt for Psykisk Helse fra januar 2014, tatt opp ved program for Samfunnsmedisin, NTNU.

Jeg har vært interessert i utvikling av psykiske forstyrrelser hos voksne siden jeg startet å jobbe i psykisk helsevern.  Siden 2006 har jeg jobbet og forsket på mennesker med spiseforstyrrelser. Jeg er tatt opp ved program for Samfunnsmedisin og har derfor en interesse for spiseforstyrret adferd i den generelle befolkningen. I tillegg er jeg kliniker og har jobbet med behandling av spiseforstyrrelser i over 10 år. Jeg har vært spesielt opptatt av foreldre med spiseforstyrrelser, og har i flere år drevet behandlingsgrupper for foreldre med spiseforstyrrelser. Mitt arbeid fokuserer på spiseforstyrrelser i ulike variasjoner og populasjoner, både i generell populasjon og i klinisk populasjon. Ved bruk av ulike data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, (HUNT), Growing Up Today Study (GUTS) og Sykehuset Levanger forsker jeg på både menn og kvinner med ulik grad av spiseforstyrrelser.  

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner