Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Postholm, May Britt; Moen, Torill. (2018) Forsknings- og utviklingsarbeid i skolen. Universitetsforlaget. 2018. ISBN 9788215029849.