Bakgrunn og aktiviteter

Jeg underviser i tegnspråk og tolking, og foreleser i ulike tema for studenter på NTNUs tegnspråk og tolkeutdanning. Jeg interesserer meg for tegnspråk og tolkefag generelt. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Ringsø, Torill; Astri, Holm. (2017) Norsk tegnspråk : en del av det norske språkmangfoldet?. Mangfold gjennom anerkjennelse og inkludering i skolen.

Rapport/avhandling

  • Thomassen, Gøril; Ringsø, Torill. (2014) Lærere og tolkers refleksjoner rundt det tolkemedierte klasserommet. En intervjustudie. 2014.