Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Postholm, May Britt; Moen, Torill. (2018) Forsknings- og utviklingsarbeid i skolen. Universitetsforlaget. 2018. ISBN 9788215029849.
  • Moen, Torill. (2016) Positive lærer-elev-relasjoner. En fortelling fra klasserommet. Gyldendal Akademisk. 2016. ISBN 978820549382-7.
  • Moen, Torill; Tveit, Arne. (2012) Samhandling mellom PP-rådgivere og lærere. Akademika forlag. 2012. ISBN 978-82-321-0149-8.
  • Moen, Torill; Karlsdottir, Ragnheidur. (2011) Sentrale aspekter ved kvalitativ forskning. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 978-82-519-2739-0.