Bakgrunn og aktiviteter

Tord Talmo har hovedfag i Nordisk fra 2004. Oppgaven ble skrevet på Thure Erik Lunds roman Grøftetildragelsesmysteriet (1999).

Talmo har vært ansatt ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, nå NTNU, siden 2003. Hans arbeidsoppgaver har hovdsakelig vært foreleser innen språk- og samfunnsfag. De senere år har Talmo hatt en delt stilling mellom forelesning og forskning.

Forskningsinteressene til Talmo dreier seg i stor grad om bruk av teknologi i undervisningen, særlig utnyttelsen av håndholdte enheter i språkfag, men også om nye digitale læringsarenaer.

Talmo har publisert tre artikler i vitenskapelige tidsskrift, og mer enn 30 artikler fra konferanser siden 2011.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Støckert, Robin; Talmo, Tord Mjøsund; Arnesen, Ketil. (2016) Making space for pedagogy and technology. Experiences with design, implementation and use of a learning space at the norwegian university of science and technology. INTED2016 Proceedings 10th International Technology, Education and Development Conference, March 7th-9th, 2016 — Valencia, Spain.
 • Arnesen, Ketil; Stav, John Birger; Talmo, Tord Mjøsund. (2015) A Web Portal For Mobile Based Response Systems. INTED2015 Proceedings.
 • Talmo, Tord Mjøsund; Myklebust, Astrid; Arnesen, Ketil. (2015) Facing challenges with technology enhanced language learning. ICERI2015 Proceedings. 8th International Conference of Education, Research and Innovation. Seville 16-18 November 2015.
 • Talmo, Tord Mjøsund; Talmo, Vegard Mjøsund; Støckert, Robin. (2015) LANGMOOCS; Researching and Developing a Toolkit for Non-Academic Institutions Aiming at Providing Online Language Learning. Edulearn15 Proceedings.
 • Talmo, Tord Mjøsund; Thorseth, Trond Morten; Arnesen, Ketil. (2015) Handheld Devices in the Classroom - Bridging the Gap Between Functionalistic and Communicative Approach to Foreign Language Learning. INTED2015 Proceedings.
 • Talmo, Tord Mjøsund. (2014) Bring Your Own Device To Language Class. INTED2014 Proceedings.
 • Talmo, Tord Mjøsund; Einum, Even; Støckert, Robin. (2014) Bring your own device to language class - applying handheld devices in classroom learning. 2014 EUROCALL Conference Groningen, The Netherlands, Proceedings, CALL Design: Principles and Practice.
 • Talmo, Tord Mjøsund; Myklebust, Astrid. (2014) Experiences With Utilizing Handheld Devices In Language Classrooms. EDULEARN14 Proceedings 6th International Conference on Education and New Learning Technologies July 7th-9th, 2014 — Barcelona, Spain.
 • Arnesen, Ketil; Talmo, Tord Mjøsund; Stav, John Birger. (2013) Implementation of Mobile Response Technology and Activity Based Training in a University College. INTED 2013 Conference Proceedings.
 • Talmo, Tord Mjøsund. (2013) iLike “BYOD” in Language Learning. Conference proceedings. ICT for language learning.
 • Talmo, Tord Mjøsund; Bjørkli, Knut; Stav, John Birger. (2013) Experiences with Use of New and Modern Digital Learning Environments at Engineering Education. INTED 2013 Conference Proceedings.
 • Talmo, Tord Mjøsund; Einum, Even. (2013) Smartphones as Digital Possibility and Technological Advantage in Language Learning. EDULEARN13 Proceedings.