course-details-portlet

KLMED8014 - Forskningsmetoder i radiologi og nukleærmedisin

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 60 minutter E

Faglig innhold

 • Presentasjon av forskningsaktiviteter i Norge innen radiologi og nukleærmedisin.
 • Presentasjon av spesifikke forskningsprosjekter og PhD prosjekter med utgangspunkt på St. Olavs og NTNU.
 • Generell kunnskap om forskningsmetoder og studiedesign, inkludert kunnskap om spesielle utfordringer innen radiologi og nukleærmedisin.
 • Kunnskap om klinisk forskning, preklinisk forskning, translasjonsforskning, populasjonsforskning og medisinsk teknologisk forskning innen radiologi og nukleærmedisin.

Læringsutbytte

 • Kunnskap om forskningsmetoder og studiedesign, og utfordringer innen radiologi og nukleærmedisin.
 • Kunnskap om klinisk forskning, preklinisk forskning, translasjonsforskning, populasjonsforskning og medisinsk teknologisk forskning innen radiologi og nukleærmedisin.

Mer spesifikt

 • Hvordan definere gode forskningsspørsmål, med utgangspunkt i radiologi og nukleærmedisin
 • Design av studier innen klinisk forskning, preklinisk forskning, translasjonsforskning, populasjonsforskning og medisinsk teknologisk forskning innen radiologi og nukleærmedisin
 • Kunnskap om design av studier, også med utgangspunkt i radiologi og nukleærmedisin
 • Valg av metoder og valg av analyser for validering av diagnostisk- og terapeutisk nytte innen klinisk forskning, preklinisk forskning, translasjonsforskning, populasjonsforskning og medisinsk teknologisk forskning, innen radiologi og nukleærmedisin.
 • Kunnskap om muligheter innen Kunstig Intelligens (AI) og Big Data for forskning innen radiologi og nukleærmedisin.
 • Kunnskap om hvordan man skriver en god vitenskapelig artikkel, med fokus på radiologi og nukleærmedisin.

Læringsformer og aktiviteter

Intensivkurs, til sammen 3 dager med forelesninger.

Høsten 2023 undervises emnet på Campus Øya, Trondheim, men planen er at det senere skal rullere mellom universitetssykehusene i Norge.

Du må delta i minst 80 % av undervisningen for å få lov til å ta eksamen. Deltakelse på forelesninger vil bli registrert.

Det tas forbehold om minimum 5 deltagere for å arrangere kurset.

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen vil skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Pensumlitteratur i form av ca. 15 vitenskapelige artikler. Disse er valgt ut for å være eksempler på god forskning med gode valg av metoder i et bredt spekter av forskning innen radiologi og nukleærmedisin.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  3.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Medisin

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 20.10.2023 14:45 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 0
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU